Hotlive - Terms of Service and Privacy Policy

Hotlive - เงื่อนไขการบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการบริการเหล่านี้กำหนดว่าระหว่างคุณและ Hotlive Entertainment Co. Ltd (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Hotlive) เกี่ยวกับการดาวน์โหลด การติดตั้ง การลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ และการใช้บริการ Hotlive (ดูคำจำกัดความของข้อกำหนด) เงื่อนไขและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและ โปรดอย่าลืมอ่านอย่างระมัดระวังเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณ

บริการ Hotlive ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีเท่านั้น หากพบว่าคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีและลงทะเบียนบัญชี Hotlive ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการทั้งหมดและยุติบัญชีของคุณ

คุณลงทะเบียนสำหรับบัญชี Hotlive เป็นครั้งแรกและเข้าสู่หน้าเว็บที่แสดง " ข้อกำหนดการบริการ Hotlive" หากคุณยังคงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการ Hotlive ต่อไป หมายความว่าคุณหรือตัวแทนทางกฎหมายของคุณได้ตรวจสอบ ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ (รวมถึงข้อกำหนดของผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ด้านล่าง) และยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายดังกล่าว

คำจำกัดความของข้อกำหนด:
 1. 1.Hotlive Service: บริการ Hotlive ในเงื่อนไขการบริการเหล่านี้หมายถึงการถ่ายทอดสดออนไลน์ วิดีโอออนไลน์ เกมออนไลน์ ฯลฯ ที่ให้บริการโดย Hotlive ผ่านซอฟต์แวร์บริการและ Hotlive Entertainment Group Co., Ltd. บริษัทและผู้สืบทอดของ Hotlive Entertainment Group มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อโดเมน และเพิ่มบริการใหม่
 2. 2.Hotlive Entertainment Group: หมายถึงชื่อรวมของ Hotlive และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 3. 3.บริการ Hotlive และเว็บไซต์ซอฟต์แวร์: ชื่อรวมของบริการ Hotlive, ซอฟต์แวร์บริการ Hotlive และเว็บไซต์บริการ Hotlive

 1. 1.ผู้ให้บริการและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ

  1. 1.1. คุณตกลงว่า Hotlive มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวตามความต้องการในการดำเนินงาน เพื่อจัดเตรียมหรือแต่งตั้งกลุ่มบริษัทอื่น ผู้สืบทอด หรือบริษัทภายนอกที่ Hotlive ยอมรับเพื่อดำเนินการให้บริการ Hotlive ทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไป และดำเนินการต่อไป ใช้เงื่อนไขการบริการนี้
  2. 1.2.บริษัทภายใต้ Hotlive Entertainment Group และบริษัทที่รับช่วงต่ออาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการนี้เมื่อใดก็ได้ และอาจเผยแพร่ข้อกำหนด นโยบาย ข้อบังคับใหม่ ฯลฯ เกี่ยวกับบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ หากเป็นไปได้ Hotlive จะแจ้งให้คุณแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการหรือเนื้อหาใหม่ด้วยวิธีที่เหมาะสม เช่น ประกาศบนเว็บไซต์หรือข้อความแอปพลิเคชัน หากคุณมีข้อโต้แย้งต่อข้อกำหนดในการให้บริการฉบับแก้ไขหรือเนื้อหาใหม่ โปรดอย่าเข้าสู่ระบบต่อไปเพื่อใช้บริการ Hotlive หากคุณยังคงเข้าสู่ระบบหรือใช้งานต่อไป แสดงว่าคุณหรือตัวแทนทางกฎหมายของคุณได้ตรวจสอบและเข้าใจข้อกำหนดในการให้บริการฉบับแก้ไขแล้วอย่างแท้จริงเป็นเวลามากกว่า 5 วัน และยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไขและเนื้อหาใหม่
 2. 2. ข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับบริการส่วนบุคคล

  1. 2.1.บริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลหรือลิงก์ของเนื้อหาข้อมูลที่ Hotlive ได้รับในรูปแบบทางกฎหมายต่างๆ ตลอดจนบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท Hotlive Entertainment Group Co Ltd. บริการเหล่านี้อาจมีอยู่ใน รูปแบบของส่วนต่างๆ ที่แยกจากกันใน Hotlive Service และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ Hotlive ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและบริการของส่วนพิเศษเหล่านี้เป็นครั้งคราว
  2. 2.2. บริการแต่ละรายการที่กล่าวมาข้างต้นอาจกำหนดให้คุณต้องยอมรับข้อตกลงพิเศษสำหรับบริการหรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่ผูกมัดคุณและผู้ให้บริการในเวลาเดียวกัน Hotlive จะให้ข้อตกลงและกฎเกณฑ์เหล่านี้ในลักษณะที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบของคุณ เมื่อคุณเริ่มใช้บริการดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าคุณตกลงและผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการแต่ละรายการพร้อมกัน
  3. 2.3. หากคุณต้องการใช้บริการที่จัดหาให้โดยพันธมิตรหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริการ Hotlive นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการแล้ว คุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดการบริการผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายนอกด้วย . ข้อพิพาท ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบริการของคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก จะได้รับการแก้ไขโดยคุณและบุคคลที่สามหรือบุคคลที่สาม และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Hotlive
 3. 3.ดาวน์โหลด ติดตั้ง ลงทะเบียนบัญชี เข้าสู่ระบบ และใช้บริการ Hotlive

  1. 3.1. ในการใช้บริการ Hotlive คุณควรดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ Hotlive เวอร์ชันทางการจาก Hotlive หรือพาร์ทเนอร์ จากนั้นลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ คุณยังสามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบได้จากเว็บไซต์ทางการของ Hotlive หากคุณพยายามใช้บริการ Hotlive ผ่านซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์บริการ Hotlive เวอร์ชันที่ไม่เป็นทางการ Hotlive จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ Hotlive อาจพัฒนาซอฟต์แวร์บริการ Hotlive เวอร์ชันต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ปลายทางต่างๆ (เช่น โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์) คุณควรขอรับ ดาวน์โหลด ติดตั้ง และอัปเดตเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมตามสภาพจริงของอุปกรณ์ หากคุณไม่ต้องการใช้บริการ Hotlive อีกต่อไป คุณสามารถถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ด้วยตัวเอง
  2. 3.2. เพื่อปรับปรุงประสบการณ์และบริการของผู้ใช้ Hotlive จะให้บริการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ การอัพเกรด การปรับปรุง การพัฒนาบริการใหม่ การเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ฯลฯ) เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของบริการและซอฟต์แวร์ Hotlive และปรับปรุงบริการผู้ใช้ หลังจากที่บริการและซอฟต์แวร์ Hotlive ได้รับการอัปเดต ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นกลาง Hotlive จะแจ้งให้คุณทราบผ่านการประกาศเว็บไซต์หรือข้อความแอปพลิเคชันด้วยวิธีที่เหมาะสม คุณมีสิทธิ์เลือกยอมรับเวอร์ชันหรือบริการที่อัปเดต หากผู้ใช้ไม่ยอมรับ ฟังก์ชันบางอย่างจะถูกจำกัดหรือไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
  3. 3.3. เว้นแต่คุณจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Hotlive คุณจะต้องไม่ทำการเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการ Hotlive และซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ของ Hotlive โดยไม่ได้รับอนุญาตในทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดัดแปลง คัดลอก เผยแพร่ การค้นหาในแนวดิ่งหรือการซื้อขาย
  4. 3.4. คุณจะต้องเข้าใจว่าคุณต้องเตรียมอุปกรณ์ปลายทาง (เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องกับบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์เว็บไซต์เพื่อใช้บริการ Hotlive เมื่อคุณเปิดใช้งานซอฟต์แวร์บริการ Hotlive หรือลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์บริการ Hotlive คุณจะถือว่าใช้ซอฟต์แวร์บริการ Hotlive และบริการ Hotlive เพื่อให้ทราบถึงฟังก์ชันทั้งหมดของบริการ Hotlive อย่างสมบูรณ์ คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางกับอินเทอร์เน็ตและแบกรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (เช่น ปริมาณข้อมูล การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ฯลฯ)
  5. 3.5. ด้วยความยินยอมหรือการอนุญาตอย่างเต็มที่จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถสร้างบัญชีสำหรับใครก็ได้นอกจากคุณ
  6. 3.6.Hotlive ให้ช่องทางการลงทะเบียนแก่คุณ คุณมีสิทธิ์เลือกชุดอักขระทางกฎหมายที่สอดคล้องกับข้อกำหนดผู้ใช้ Hotlive เป็นบัญชีของคุณ และตั้งรหัสผ่านที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย บัญชีและรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เป็นข้อมูลประจำตัวของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบและใช้บริการ Hotlive
  7. 3.7. คุณเข้าใจและสัญญาว่าบัญชีที่คุณตั้งค่าจะไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ และข้อกำหนด นโยบาย ระเบียบข้อบังคับของ Hotlive ฯลฯ และชื่อบัญชี รูปประจำตัว โปรไฟล์ และข้อมูลการลงทะเบียนอื่น ๆ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ จะต้องไม่มี ข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย โดยได้รับอนุญาตจากผู้อื่น ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีในนามของบุคคลอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ชื่อ ชื่อเล่น ขนาดตัวอักษร รูปแทนตัว และวิธีการอื่นที่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความสับสน) หรือลงทะเบียนบัญชี Hotlive อย่างประสงค์ร้าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทะเบียนบ่อยครั้ง บัญชีที่ลงทะเบียนจำนวนมาก ฯลฯ) Hotlive มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนที่คุณส่ง
  8. 3.8. ความเป็นเจ้าของและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ของบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณในบริการ Hotlive เป็นของ Hotlive และคุณมีสิทธิ์ใช้บัญชีหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเท่านั้น บัญชีของคุณมีไว้เพื่อการใช้งานของคุณเองเท่านั้น หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hotlive ห้ามให้ ยืม ให้เช่า โอน ขาย หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีในรูปแบบใดๆ หาก Hotlive ค้นพบหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ลงทะเบียนเริ่มต้นของบัญชี Hotlive มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติการให้บริการของบัญชีที่ลงทะเบียนโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ โดยไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายต่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียน บัญชี .
  9. 3.9. คุณต้องไม่สอดแนมข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้อื่นหรือเข้าสู่ระบบบัญชีของผู้ใช้บริการ Hotlives รายอื่น หรือกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบัญชี Hotlive ของผู้ใช้รายอื่น
  10. 3.10. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันบริการ Hotlive ของคุณและซอฟต์แวร์/รหัสผ่านเว็บไซต์ หรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบอื่น ๆ กับผู้อื่น หรือกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบัญชี Hotlive ของคุณ
  11. 3.11. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดสำหรับกิจกรรมที่คุณทำกับบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อมูล การประกาศคำพูด การชำระเงิน และการดำเนินการอื่นๆ ที่คุณทำกับบริการ Hotlive หากคุณพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอื่นๆ คุณควรแจ้ง Hotlive ทันที Hotlive เตือนให้คุณรักษาบัญชีและรหัสผ่านของคุณให้ถูกต้อง
  12. 3.12.หลังจากที่คุณใช้งานเสร็จแล้ว คุณควรออกจากระบบอย่างปลอดภัย การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมของคุณอาจนำไปสู่การใช้หมายเลขบัญชีในทางที่ผิดหรือการสูญเสียรหัสผ่านอย่างร้ายแรง และคุณเป็นผู้รับผิดชอบ หลังจากที่บัญชีของคุณสูญหายหรือถูกลืม คุณสามารถแจ้ง Hotlive เพื่อขอข้อมูลความเข้าใจและการอนุมัติของคุณได้ทันที กลไกการดึงรหัสผ่านเพียงต้องการระบุว่าข้อมูลที่ผู้ร้องขอให้มานั้นสอดคล้องกับข้อมูลบันทึก ของระบบ และไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ขอเป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือไม่
  13. 3.13. นอกจากการลงทะเบียนบัญชีของคุณเองแล้ว คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของตามกฎหมายหรือการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้และการเข้าสู่ระบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้ใช้การลงทะเบียนชื่อจริงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่ถูกจำกัดหรือ ห้าม เมื่อคุณเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีก่อนหน้า คุณรับประกันว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับการลงทะเบียนจริง
  14. 3.14.หากบัญชีของคุณถูกขโมยหรือสูญหายเนื่องจากการโจมตีที่มุ่งร้ายโดยผู้อื่นหรือเหตุผลของคุณเองหรือปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่อาจต้านทานได้ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และ Hotlive จะไม่รับผิดชอบใดๆ
  15. 3.15. หากคุณใช้บริการ Hotlive ในนามของนิติบุคคล คุณประกาศและรับประกันว่าคุณมีอำนาจอย่างเต็มที่ในการลงนามในสัญญาในนามของนิติบุคคล และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนของคุณยังคงมีผลสมบูรณ์
  16. 3.16. คุณเข้าใจและตกลงว่าหากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบเพื่อใช้บัญชีของคุณเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน Hotlive มีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานหรือลบบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา ในตอนนี้ เหรียญทองในบัญชีของคุณจะถูกปิดการใช้งาน
 4. 4.โฆษณา

  1. 4.1. คุณเข้าใจและตกลงว่า Hotlive มีสิทธิ์แสดงโฆษณาเชิงพาณิชย์ โปรโมชั่น หรือข้อมูล (รวมถึงข้อมูลเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) ของซัพพลายเออร์บุคคลที่สามของ Hotlive บนบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ คุณควรตัดสินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลโฆษณาหรือโปรโมชั่น และต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของคุณเอง ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้อย่างชัดเจน คุณจะต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความสูญเสียที่คุณได้รับจากการซื้อ ธุรกรรม หรือเนื่องจากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นอันเนื่องมาจากข้อมูลการโฆษณาหรือโปรโมชัน และ Hotlive จะไม่รับผิด
  2. 4.2. คุณเข้าใจและตกลงว่าหากคุณแสดงความคิดเห็น ความไว้วางใจ การค้นพบ หรือ ประสบการณ์ส่วนตัวของผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะในบริการ Hotlive อาจเป็นโฆษณาแนะนำ และคุณจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายหากเนื้อหาโฆษณามีข้อผิดพลาด , ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Hotlive
  3. 4.3. บริการ Hotlive บางอย่างได้รับการสนับสนุนจากรายได้จากการโฆษณา ดังนั้นบริการ Hotlive จะแสดงโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย คุณตกลงว่าเราอาจวางโฆษณาและการส่งเสริมการขายเหล่านี้ในบริการ Hotlive หรือในเนื้อหาที่เผยแพร่ของคุณ แม้ว่าอาจส่งผลให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเนื้อหาที่เผยแพร่ของคุณ คุณตกลงว่าเราไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง และ/หรือการแก้ไขเนื้อหาที่เผยแพร่ของคุณ หรือการแก้ไขวิธีการ โหมด และขอบเขตของการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
  4. 4.4. คุณเข้าใจว่าเราไม่สามารถทำเครื่องหมายบริการชำระเงิน เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน หรือข้อความเชิงพาณิชย์ทั้งหมดในบริการ Hotlive หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ Hotlive
 5. 5.เหรียญทอง

  1. 5.1. คุณเข้าใจและตกลงอย่างชัดเจนว่าหากคุณต้องการใช้ฟังก์ชันเฉพาะ (เช่น การให้ของขวัญ การเล่นเกม ฯลฯ) ในบริการ Hotlive คุณต้องซื้อเหรียญทองคำผ่านช่องทางการซื้อที่ได้รับอนุมัติจาก Hotlive ก่อน ในกรณีที่ละเมิดกฎข้อบังคับข้างต้น Hotlive มีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานหรือลบบัญชีของคุณ และคุณจะไม่สามารถรับข้อมูลทั้งหมดของคุณผ่านบัญชีของคุณได้อีกต่อไป รวมถึงเหรียญทองและค่าลิขสิทธิ์ในบัญชีของคุณ
  2. 5.2. คุณเข้าใจและตกลงอย่างชัดเจนว่าการซื้อเหรียญทองคำของคุณเป็นการซื้อหลังจากพิจารณาแล้ว และ Hotlive ไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินให้คุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อผ่าน App Store หลังจากซื้อเหรียญทอง เราจะคืนเหรียญทองที่คุณใช้และเอฟเฟกต์ต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแบ่งปันค่าลิขสิทธิ์ ระดับ คะแนนประสบการณ์ อันดับ ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้เหรียญทองจะถูกถอนออกด้วย
  3. 5.3. คุณเข้าใจและตกลงว่ากิจกรรมเหรียญทองคำที่คุณได้รับจากบริการ Hotlive (เช่น กิจกรรมบริจาคเหรียญ กิจกรรมการโยน) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการบริการ (เช่น กลไกการแบ่งปันค่าลิขสิทธิ์)
  4. 5.4. ภายใต้สถานการณ์ใดๆ Hotlive Service ห้ามมิให้ผู้ใช้ได้รับเงินสดจากผู้ใช้รายอื่นโดยเด็ดขาด และผู้ใช้ทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมเงินสด ซื้อหรือซื้อ (ขาย) เหรียญทอง ซื้อหรือขายหรือให้ยืมบัญชีเป็นการส่วนตัว ในกรณีที่ละเมิดกฎข้อบังคับข้างต้น Hotlive มีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานหรือลบบัญชีของคุณ และคุณจะไม่สามารถรับข้อมูลทั้งหมดของคุณผ่านบัญชีของคุณได้อีกต่อไป รวมถึงเหรียญทองและค่าลิขสิทธิ์ในบัญชีของคุณ
  5. 5.5.บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค ผู้ใช้ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ผ่านบริการนี้ (เช่น เหรียญที่ชำรุด)
  6. 5.6. คุณตกลงว่าเราจะทำการแก้ไขและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเมื่อยอดคงเหลือของเหรียญทองในบัญชีของคุณไม่ถูกต้องเนื่องจากบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์ / การบำรุงรักษาเว็บไซต์หรือความล้มเหลวทางเทคนิคอื่น ๆ
  7. 5.7.การยืนยันข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำสั่งใบแจ้งหนี้สำหรับผู้ใช้ในประเทศไทย:
  8. 5.8. คุณเข้าใจและยอมรับว่าเหรียญทองฟรีที่ได้รับจากบริการ Hotlive มีระยะเวลาหนึ่งปี
 6. 6.กิจกรรมและโปรโมชั่น

  1. 6.1. ผู้ใช้ Hotlive มีสิทธิ์ที่จะเพลิดเพลินกับกิจกรรมและโปรโมชั่นล่าสุดของ Hotlive แต่จำกัดเพียงรายการเดียวเท่านั้นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ทุกที่อยู่ IP หมายเลขติดต่อ ชื่อนามสกุล ข้อมูลการชำระเงิน อุปกรณ์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. 6.2. ผู้ใช้จะต้องไม่ลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งบัญชีภายใต้ที่อยู่ IP เดียวกันหรือกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ไม่ว่าข้อมูลที่ให้ไว้จะไม่ทับซ้อนกัน
  3. 6.3.Hotlive มีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะให้โปรโมชั่นหรือบริการแก่ผู้ใช้ที่มีที่อยู่ IP เดียวกันหรือสงสัยว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือสงสัยว่าจะเลียนแบบเป็นคนละคนกัน
  4. 6.4.Hotlive ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมและโปรโมชั่นเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. 7.กลไกการแบ่งปัน (กลไกการแบ่งปันผลกำไร)

   1. 7.1. ตามการมีส่วนร่วมของบัญชีของคุณ (ขึ้นอยู่กับความนิยมของคุณในการถ่ายทอดสด โพสต์ โพสต์ภาพถ่ายหรือวิดีโอสั้น ๆ ในบริการ Hotlive) คุณจะมีสิทธิ์ได้รับค่าลิขสิทธิ์บางอย่าง หากบัญชีของคุณมียอดสะสมน้อยกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าลิขสิทธิ์ คุณจะไม่สามารถรับค่าลิขสิทธิ์ได้ คุณต้องป้อนข้อมูลบัญชีรับเพื่อรับเบี้ยประกันภัย ตารางการโอนเงินของเราคือประมาณเดือนละครั้ง และอัตราแลกเปลี่ยน Hotlive เป็นมูลค่าอ้างอิงของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด
  1. 7.2.หากคุณละเมิดมาตรฐานผู้ใช้บริการ Hotlive และสถานการณ์ที่ร้ายแรง เรามีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานหรือลบบัญชีของคุณ และคุณจะไม่สามารถรับข้อมูลทั้งหมดของคุณผ่านบัญชีของคุณได้อีกต่อไป รวมถึงเหรียญทองและค่าลิขสิทธิ์ใน บัญชีของคุณ.
  2. 7.3.Hotlive มีสิทธิ์กำหนดวิธีการคำนวณค่าลิขสิทธิ์ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขวิธีการคำนวณค่าลิขสิทธิ์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากคุณเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการ Hotlive ถือว่าคุณยอมรับและยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ทั้งหมดในการคำนวณและออกค่าลิขสิทธิ์
  3. 7.4.หากผู้ใช้ซื้อเหรียญทองในแอปและยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านแอป เราจะรวบรวมค่าลิขสิทธิ์ที่มาพร้อมกับเหรียญทองที่ส่งโดยผู้ใช้ หลังจากพบว่าผู้ใช้ยกเลิกคำสั่งซื้อบ่อยครั้ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ และคุณจะไม่สามารถรับข้อมูลทั้งหมดของคุณผ่านบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงเหรียญทองและค่าลิขสิทธิ์ในบัญชีของคุณ
 8. 8.ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  1. 8.1. คุณเข้าใจและตกลงว่าบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์อาจได้รับผลกระทบหรือถูกรบกวนจากปัจจัยต่างๆ โดยไม่มีการรับประกัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง):
  2. 8.1.1.ความเหมาะสมทางการค้าและการบังคับใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

   8.1.2.ไม่มีการรบกวน ทันเวลา ปลอดภัย เชื่อถือได้ หรือปราศจากข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์ บริการ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ผู้ใช้ได้รับผ่านบริษัทเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้

   8.1.3.ข้อผิดพลาดใด ๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข

  3. 8.2. เกี่ยวกับข้อมูลการกู้ยืมที่น่าสงสัยหรือข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน รหัสผ่านบัญชี โฆษณาหรือข้อมูลโปรโมชั่น ผู้ใช้ควรระมัดระวังและตัดสินใจด้วยตนเอง จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ คุณได้รับความเดือดร้อนจากผลกำไร ชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญหายของข้อมูลหรืออื่นๆ สำหรับความสูญเสียที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ Hotlive จะไม่รับผิดต่อความรับผิดในการชดเชยโดยตรง ทางอ้อม โดยไม่ได้ตั้งใจ พิเศษ อนุพันธ์หรือเชิงลงโทษใดๆ
  4. 8.3. คุณเข้าใจและตกลงว่าบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ซึ่งสามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีและเงื่อนไขที่มีอยู่ Hotlive จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการแก่คุณเพื่อความต่อเนื่องและความปลอดภัยของบริการ คุณเข้าใจว่า Hotlive ไม่สามารถคาดการณ์และป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมาย ทางเทคนิค และด้านอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุสุดวิสัย ไวรัส ม้าโทรจัน การโจมตีของแฮ็กเกอร์ ความไม่เสถียรของระบบ ข้อบกพร่องของบริการของบุคคลที่สาม และปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ ส่งผลให้บริการหยุดชะงัก ข้อมูลสูญหาย และความเสี่ยงอื่นๆ เมื่อความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น Hotlive จะพยายามซ่อมแซมให้ทันท่วงที แต่เนื่องจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้จากความเสี่ยงดังกล่าว คุณตกลงว่า Hotlive จะไม่รับผิดชอบ
  5. 8.4.Hotlive ได้รับสิทธิ์ในการจัดการกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายตามข้อตกลงนี้ สิทธิ์นี้ไม่เป็นภาระผูกพันหรือสัญญาของ Hotlive และ Hotlive ไม่สามารถรับประกันการตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที
  6. 8.5.Hotlive จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลประโยชน์หรืออนุพันธ์อื่น ๆ ความเสียหายพิเศษโดยอ้อมหรือโดยบังเอิญที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการหรือบริการ Hotlive แม้ว่า Hotlive จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้นี้แล้วก็ตาม Hotlive จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น
  7. 8.6.Hotlive Entertainment Co Ltd. ไม่รับผิดชอบต่อการโจรกรรมหรือการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อเหรียญทองโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและอ้างถึงการจัดการที่ถูกต้องของบริษัทบัตรเครดิตแต่ละแห่งและการใช้บัตรเครดิตและบันทึกการใช้บัตรเครดิต นอกจากนี้ หาก Hotlive Entertainment พิจารณาว่ามีความเสี่ยงจากการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็อาจจำกัดการให้บริการ Hotlive กับบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้อง
 9. 9.การจัดการกับการผิดสัญญา

  1. 9.1. เพื่อตอบสนองต่อการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการหรือความเสี่ยงของการละเมิด Hotlive มีสิทธิ์ในการพิจารณาและยุติบริการทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างอิสระ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเตือนล่วงหน้า หยุดเผยแพร่เนื้อหาการส่ง ลบที่เผยแพร่ การส่งเนื้อหา จำกัดการทำงานบางส่วนหรือทั้งหมดของบัญชีจนกว่าบัญชีจะถูกปิดอย่างถาวร ฯลฯ) และดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม Hotlive มีสิทธิ์ประกาศผลการประมวลผล และมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนต่อตามสถานการณ์จริง บันทึกที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้สำหรับการละเมิดที่น่าสงสัย อาชญากรรม หรือการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ และการสอบสวนจะดำเนินการกับหน่วยงานที่มีอำนาจและหน่วยงานป้องกันเนื้อหาเครือข่ายที่ได้รับมอบหมายและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย Hotlive จะไม่ตอบกลับเนื้อหาที่ถูกลบ หากเราปิดการใช้งานหรือยุติบัญชีของคุณ คุณเข้าใจดีและตกลงว่าคุณจะไม่สามารถรับข้อมูลทั้งหมดของคุณผ่านบัญชีของคุณอีกต่อไป รวมถึงเหรียญทองและค่าสิทธิในบัญชีของคุณ
  2. 9.2. หากคุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการและก่อให้เกิดการร้องเรียนหรือการฟ้องร้องดำเนินคดี คุณจะต้องรับผิดทางกฎหมายทั้งหมด หากการผิดสัญญาหรือการผิดสัญญาของคุณทำให้กลุ่มบริษัท Hotlive Entertainment และบริษัทที่รับช่วงต่อชดเชยบุคคลที่สามหรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานของรัฐ คุณควรชดเชยให้บริษัท Hotlive Entertainment กรุ๊ปและบริษัทที่รับช่วงต่อจากความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น ( รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียค่าความนิยมและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ค่าปรับของรัฐบาล ค่าธรรมเนียมการดำเนินคดี ค่าทนายความ ค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม เป็นต้น)
 10. 10. การเปลี่ยนแปลง การหยุดชะงัก และการยกเลิกบริการ

  1. 10.1. คุณเข้าใจและตกลงว่า สำหรับความต้องการของการดำเนินการโดยรวม Hotlive มีสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ ระงับ หรือยุติบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์หลังจากประกาศประกาศ โดยไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในการชดเชยใดๆ ผู้ใช้งาน.
  2. 10.2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ลบ ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง แก้ไขและ/หรือบล็อกเนื้อหาที่เผยแพร่ของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า บางครั้งบริการ Hotlive อาจหยุดชะงักเนื่องจากการบำรุงรักษาหรืออัปเดตเป็นประจำ การซ่อมแซมฉุกเฉิน ลิงก์การสื่อสารและ/หรืออุปกรณ์ขัดข้อง หรือเหตุผลอื่นใด ภายใต้สถานการณ์นี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเนื่องจากการดัดแปลง การระงับ ความล้มเหลว การระงับหรือการระงับบริการ Hotlive หรือการสูญเสียเนื้อหาที่เผยแพร่ของคุณ หรือความเสียหายรูปแบบอื่นใด
  3. 10.3. หากเราปิดการใช้งานบัญชีของคุณ คุณไม่สามารถสร้างบัญชีอื่นด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
  4. 10.4.ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์: เราไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยให้ข้อมูลที่ให้ไว้โดยบริการ Hotlive ถูกแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลหรือหัวข้อใดๆ ในเขตอำนาจศาลหรือประเทศที่การแจกจ่ายหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย เรามีสิทธิ์ที่จะจำกัดการใช้บริการ Hotlive ทั้งหมดหรือบางส่วนและซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคล ภูมิภาค หรือเขตอำนาจศาลใดๆ หากการใช้บริการ Hotlive ของคุณไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณต้องปิดใช้งานบัญชี Hotlive ของคุณและหยุดใช้บริการ Hotlive
 11. 11.โอน

  1. 11.1. หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือข้อกำหนดใด ๆ ให้กับบุคคลที่สามได้ การโอนและการมอบความไว้วางใจของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราถือเป็นโมฆะ เราอาจโอนหรือมอบสิทธิ์หรือภาระผูกพันทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
 12. 12. ความถูกต้องที่แยกต่างหากของข้อ

  1. 2.1. หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ขัดแย้งกับกฎหมายที่ใช้บังคับหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะต้องกล่าวถึงก่อนที่จะลบข้อกำหนดนี้จะไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ความขัดแย้งหรือการไม่สามารถดำเนินการได้จะไม่ ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่น ๆ ของประสิทธิภาพการบริการและข้อบังคับ
 13. 13.การรักษาความลับ

  1. 13.1. เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Hotlive Entertainment ในระหว่างและหลังการใช้ Hotlive Entertainment ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี ธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ Hotlive Entertainment หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้หรือเปิดเผย หากรั่วไหลไปยังบุคคลที่สาม ไม่สามารถใช้คนเดียวได้
 14. 14.Hotlive ข้อกำหนดผู้ใช้

  1. 14.1. ข้อกำหนดนี้ระบุว่าระหว่างคุณและ Hotlive Entertainment Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Hotlive) เกี่ยวกับการใช้บริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ (โปรดดูคำจำกัดความของข้อกำหนด) โปรดอ่านเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและ กฎระเบียบเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคุณ
  2. 14.2.คุณลงทะเบียนบัญชี Hotlive เป็นครั้งแรกและเข้าสู่หน้าเว็บที่แสดง "ข้อกำหนดการบริการ Hotlive" หากคุณยังคงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการ Hotlive ต่อไป หมายความว่าคุณหรือตัวแทนทางกฎหมายของคุณได้ตรวจสอบ ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ (รวมถึงข้อกำหนดของผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เช่นเดียวกับด้านล่าง) และยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณควรได้รับอนุญาตจากตัวแทนทางกฎหมายของคุณ (เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองตามกฎหมาย) เพื่อลงทะเบียนบัญชี
  3. 14.3. เพื่อตอบสนองต่อการละเมิดรหัสนี้ Hotlive มีสิทธิ์ในการพิจารณาและยุติบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยอิสระ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเตือนล่วงหน้า หยุดเผยแพร่เนื้อหาการส่ง ลบเนื้อหาการส่งที่เผยแพร่ จำกัดบางส่วนหรือทั้งหมด การทำงานของบัญชีจนกว่าบัญชีจะถูกปิดอย่างถาวร เป็นต้น) และดำเนินการเยียวยาทางกฎหมายอย่างเหมาะสม Hotlive มีสิทธิ์ประกาศผลการประมวลผล และมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนต่อตามสถานการณ์จริง บันทึกที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้สำหรับการละเมิดที่น่าสงสัย อาชญากรรม หรือการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ และการสอบสวนจะดำเนินการกับหน่วยงานที่มีอำนาจและหน่วยงานป้องกันเนื้อหาเครือข่ายที่ได้รับมอบหมายและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย Hotlive จะไม่ตอบกลับเนื้อหาที่ถูกลบ หากเราปิดการใช้งานหรือลบบัญชีของคุณ คุณเข้าใจดีและตกลงว่าคุณจะไม่สามารถรับข้อมูลทั้งหมดของคุณผ่านบัญชีของคุณอีกต่อไป รวมถึงเหรียญทองและค่าสิทธิในบัญชีของคุณ
  4. 14.4. หากคุณละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้และก่อให้เกิดการร้องเรียนหรือการฟ้องร้องดำเนินคดี คุณจะต้องรับผิดทางกฎหมายทั้งหมด หากการผิดสัญญาหรือการผิดสัญญาของคุณทำให้กลุ่มบริษัท Hotlive Entertainment และบริษัทที่รับช่วงต่อชดเชยบุคคลที่สามหรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานของรัฐ คุณควรชดเชยให้บริษัท Hotlive Entertainment กรุ๊ปและบริษัทที่รับช่วงต่อจากความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น ( รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียค่าความนิยมและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ค่าปรับของรัฐบาล ค่าธรรมเนียมการดำเนินคดี ค่าทนายความ ค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม เป็นต้น)
 15. 15.คำจำกัดความของคำศัพท์:

  1. 15.1.บริการ Hotlive: บริการ Hotlive ที่กล่าวถึงในเงื่อนไขการบริการเหล่านี้หมายถึงการถ่ายทอดสดออนไลน์ วิดีโอออนไลน์ การซื้อของออนไลน์ ฯลฯ ที่ให้บริการโดย Hotlive ผ่านซอฟต์แวร์บริการ Hotlive Entertainment Group Co., Ltd. บริษัทและผู้สืบทอดของ Hotlive Entertainment Group มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อโดเมน และเพิ่มชื่อใหม่
  2. 15.2.Hotlive Entertainment Group: หมายถึงชื่อรวมของ Hotlive และบริษัทในเครือ
  3. 15.3. บริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์: ชื่อรวมของบริการ Hotlive, ซอฟต์แวร์บริการ Hotlive และเว็บไซต์บริการ Hotlive
 16. 16.จรรยาบรรณของผู้ใช้

  1. 16.1. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้บริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Hotlive คุณต้องไม่ทำสิ่งต่อไปนี้:
  2. 16.2. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน ปลั๊กอิน ระบบ หรือเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตจาก Hotlive ในการแทรกแซง ทำลาย ดัดแปลง หรือมีอิทธิพลอื่นๆ ต่อการทำงานปกติของบริการ Hotlive และ ซอฟต์แวร์/เว็บไซต์
  3. 16.3. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือกำหนดเป้าหมายบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  4. 16.3.1.กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครือข่าย เช่น การบุกรุกเครือข่ายของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมาย การรบกวนการทำงานปกติของเครือข่ายของผู้อื่น และขโมยข้อมูลเครือข่าย

   16.3.2.ให้โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ในการบุกรุกเครือข่ายโดยเฉพาะ รบกวนการทำงานปกติของเครือข่ายและมาตรการป้องกัน ขโมยข้อมูลเครือข่าย และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยเครือข่าย

   16.3.3. ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมการโฆษณา การชำระเงิน และความช่วยเหลืออื่น ๆ บนพื้นฐานที่คุณทราบแล้วว่าผู้อื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครือข่าย

   16.3.4.ใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์/บัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต

   16.3.5.การเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และลบ แก้ไข หรือเพิ่มข้อมูลที่เก็บไว้

   16.3.6. พยายามตรวจหา สแกน ทดสอบจุดอ่อนของบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่บ่อนทำลายความปลอดภัยเครือข่าย

   16.3.7. พยายามแทรกแซง ขัดขวางการทำงานปกติของบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ บริการโดยเจตนาจงใจเผยแพร่โปรแกรมหรือไวรัสที่เป็นอันตราย และพฤติกรรมอื่น ๆ ที่รบกวนและรบกวนบริการข้อมูลเครือข่ายตามปกติ

   16.3.8.ปลอมแปลงชื่อแพ็คเกจข้อมูล TCP/IP หรือบางส่วนของชื่อ

   16.3.9.วิศวกรย้อนกลับ ประกอบย้อนกลับ คอมไพล์หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์

   16.3.10.การลงทะเบียนบัญชี Hotlive ที่เป็นอันตราย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัญชีที่มีบ่อยครั้งและจำนวนมาก

   16.3.11.การละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Hotlive นโยบาย ข้อบังคับ ฯลฯ และการกระทำอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น

   16.3.12 ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ หาก Hotlive มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าการกระทำใด ๆ ของคุณละเมิดหรืออาจละเมิดข้อตกลงข้างต้น Hotlive สามารถตัดสินและจัดการกับมันได้อย่างอิสระ และมีสิทธิที่จะยุติแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีล่วงหน้า แจ้งให้ทราบและรับผิดชอบตามกฎหมาย

  5. 16.4. คุณไม่สามารถช่วยเหลือ ส่งเสริม ประสานงาน หรือเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการ Hotlive รายอื่น (รวมถึงผู้ใช้และผู้ถ่ายทอดสด) เพื่อขอให้ Hotlive ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Hotlive (รวมถึงข้อกำหนดนี้) หรือร้องขอการปฏิบัติเป็นพิเศษสำหรับผู้ถ่ายทอดสด ไม่ว่าคุณจะทำ คำขอดังกล่าวผ่านการติดต่อโดยตรงกับบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์
  6. 16.5. คุณต้องไม่ใส่ร้าย กลั่นแกล้ง ล่วงละเมิด คุกคาม ขู่เข็ญ บังคับหรือแกล้งเป็นผู้ใช้บริการ Hotlive อื่น ๆ และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ และพนักงานของบริษัทในกลุ่ม Hotlive Entertainment ในการแสดงออกใดๆ เช่น กราฟิก คำพูด หรือเนื้อหา ไม่ว่าคุณจะทำการแสดงออกดังกล่าวผ่านบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์
  7. 16.6. คุณต้องไม่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ประสานงาน หรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับผู้ใช้บริการ Hotlive รายอื่น (รวมถึงผู้ใช้และผู้ถ่ายทอดสด) เพื่อรบกวนหรือจัดการบริการ Hotlive และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแข่งขัน การชิงโชค , เป็นต้น) ) ความคืบหน้าและผลลัพธ์ หากคุณละเมิดกฎข้อบังคับข้างต้นและต้องสงสัยว่าเล่นการพนันหรือละเมิดกฎหมายอื่น ๆ คุณจะต้องรับผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 17. 17.ข้อกำหนดเนื้อหาข้อมูล

  1. 17.1. เนื้อหาที่คุณเผยแพร่โดยใช้บริการ Hotlive รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง ฯลฯ (เช่น โพสต์ภาพถ่าย การถ่ายทอดสด วิดีโอสั้น ฯลฯ) คุณควรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีของสังคมเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณโพสต์อย่างมีสติ มิฉะนั้น Hotlive จะใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องในทันที
  2. 17.2 คุณไม่ได้เผยแพร่เนื้อหาต่อไปนี้:
  3. 17.2.1.อันตรายต่อความมั่นคงของชาติและความลับของรัฐที่รั่วไหล

   17.2.2.ส่งเสริมการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง

   17.2.3.ยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบัติและความเกลียดชังในระดับภูมิภาค

   17.2.4. การประดิษฐ์หรือเผยแพร่ข่าวลือ ข้อมูลเท็จ ข้อมูลเท็จ ขัดขวางระเบียบสังคม และบ่อนทำลายความมั่นคงทางสังคม

   17.2.5.การแพร่กระจายหรือเผยแพร่ความลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจาร การพนัน ความรุนแรง การฆาตกรรม ความหวาดกลัว หรือการสนับสนุนอาชญากรรม

   17.2.6.คุกคามความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำลายความมั่นคงของชาติ

   17.2.7.ดูถูกหรือข่มขู่ผู้อื่นด้วยรูปภาพ คำพูด หรือการแสดงออกทางกาย

   17.2.8.พูดจาหยาบคายและทำลายความสงบเรียบร้อยและประเพณีอันดีงามของสาธารณชน

   17.2.9.ผู้ที่ดำเนินการค้นหาเนื้อมนุษย์หรือเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลของผู้อื่น

   17.2.10. การละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายและผลประโยชน์ของผู้อื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในชื่อ สิทธิ์ในรูปภาพ สิทธิ์ในชื่อเสียง สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ของหน่วยงาน สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ฯลฯ)

   17.2.11. โพสต์ แจกจ่าย ถ่ายทอด แพร่ภาพ เผยแพร่ต่อสาธารณะหรือแสดงในลักษณะอื่นใดที่เป็นส่วนตัว แฟรนไชส์ ​​กรรมสิทธิ์ ก้าวร้าว ข่มขู่ รุนแรง ปลุกระดมความรุนแรง ภาพเปลือย เลือกปฏิบัติ ผิดกฎหมาย แสดงความเกลียดชัง ล่วงละเมิด ลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจารหรือทางเพศ สื่อที่มีการชี้นำ ข้อความ ไฟล์ ข้อมูล ชื่อผู้ใช้ รูปภาพ ภาพวาด รูปภาพ แผนผัง ภาพถ่าย ภาพร่าง เสียงและวิดีโอคลิป เสียง งานดนตรี งานเขียน ลิงก์หรือเนื้อหาอื่นใด

   17.2.12.เผยแพร่โฆษณาเชิงพาณิชย์หรือข้อมูลการชักชวนเชิงพาณิชย์ที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลการตลาดที่มากเกินไป และสแปม

   17.2.13.แอบถ่ายหรือบันทึกผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น

   17.2.14. มีเนื้อหาที่น่ากลัว รุนแรง นองเลือด อันตรายสูง หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของนักแสดงหรือผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ต่อไปนี้:

   17.2.15.เนื้อหาใด ๆ ของความรุนแรงและ/หรือการทำร้ายตนเอง

   17.2.16.เนื้อหาใดๆ ที่คุกคามชีวิตและสุขภาพ หรือใช้อุปกรณ์อันตราย เช่น ปืนและมีด เพื่อสร้างอันตรายต่อสิทธิส่วนบุคคลและ/หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น

   17.2.17. ส่งเสริมหรือชักจูงผู้อื่นให้เข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

   17.2.18.ฉากที่เกี่ยวข้องกับความตาย: ศพ ตัวอย่าง ฉากฆาตกรรม

   17.2.19.ใช้รูปภาพที่เบลอหรือดัดแปลงซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนของคุณเป็นการส่วนตัวได้

   17.2.20.การแก้ไขรูปภาพหรือข้อความของผู้อื่น เพิ่มหรือลบคำ/สัญลักษณ์/ข้อมูล ฯลฯ ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของผู้อื่นเสียหายหรือทำให้เกิดความคิดเห็นเชิงลบ

   17.2.21 คุณต้องไม่ใช้บริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์เพื่อให้บริการทางเพศ ซื้อหรือขายสินค้าผิดกฎหมาย เช่น ยา (แม้ว่ายาจะถูกกฎหมายในพื้นที่ของคุณ) และบริการประเภทอื่นๆ สินค้าผิดกฎหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ปืน ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สัตว์ที่มีชีวิต ฯลฯ

   17.2.22. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขายสินค้าผ่านบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ แต่ผู้ที่ให้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ Hotlive ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้

   17.2.23 คุณต้องไม่สนับสนุนหรือชักจูงให้ผู้ใช้บริการ Hotlive ใช้บริการถ่ายทอดสด/วิดีโอสั้นยี่ห้ออื่นผ่านบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์

   17.2.24. คุณต้องไม่สร้างหรืออัปโหลดข้อความเชิงพาณิชย์หรือข้อความที่คุกคามโดยไม่ได้รับอนุญาต (เช่น สแปม) ไปยังบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/ผู้ใช้เว็บไซต์

   17.2.25. คุณต้องไม่ส่งเวิร์มคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ มัลแวร์หรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือแทรกแซง ขัดจังหวะ โอเวอร์โหลด หรือสร้างความเสียหายให้กับบริการ Hotlive ตามปกติและการทำงานของซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ ความปลอดภัย และความลับในลักษณะอื่นใด หรืออินเทอร์เฟส

   17.2.26. คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงการทำงาน ความสมบูรณ์ และ/หรือส่วนต่อประสานบริการของบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ หรือสร้างการสร้างสรรค์อนุพันธ์ ถอดรหัส หรือพยายามดึงรหัสที่มาหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของเรา นอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน การเข้ารหัสย้อนกลับ หรือวิธีการใช้บริการ Hotlive ที่ไม่เหมาะสม

   17.2.27. คุณไม่สามารถสร้าง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือแอพมือถืออื่น ๆ เพื่อบอกเป็นนัยอย่างไม่เหมาะสมว่าเกี่ยวข้องกับบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์หรือกับบริษัทของ Hotlive Entertainment Group

   17.2.28 คุณไม่อาจจำกัดหรือพยายามจำกัดบริการ Hotlive อื่น ๆ และซอฟต์แวร์/ผู้ใช้เว็บไซต์จากการใช้บริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ไม่ว่าในลักษณะใด หรือแทรกแซงหรือพยายามรบกวนบริการ Hotlive อื่นๆ และซอฟต์แวร์/ผู้ใช้เว็บไซต์ ' ใช้ประสบการณ์

   17.2.29 คุณต้องไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ผู้ใดละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Hotlive (รวมถึงข้อกำหนดนี้) และ/หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัทของ Hotlive Entertainment Group

  4. 17.3. เราอาจ (แต่ไม่มีภาระผูกพัน) ในการตรวจสอบล่วงหน้าและ/หรือตรวจสอบบัญชี Hotlive ของคุณ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเนื้อหาที่คุณเผยแพร่บนหรือผ่านบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คุณ เผยแพร่เนื้อหา")
  5. 17.4. หากเราเชื่อว่าเนื้อหาที่เผยแพร่ของคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการของ Hotlive (รวมถึงข้อกำหนดนี้) คุณยอมรับว่าเรามีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการลบ ลบ ยกเลิก และมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แก้ไข เปลี่ยนแปลง แก้ไขและ/หรือบล็อกบัญชี Hotlive ของคุณและ/หรือเนื้อหาที่เผยแพร่ของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน
  6. 17.5. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับเนื้อหาที่คุณเผยแพร่และ/หรือการโต้ตอบของคุณกับบริการ Hotlive อื่นๆ และซอฟต์แวร์/ผู้ใช้เว็บไซต์ ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ คุณตกลงว่าบริษัทของ Hotlive Entertainment Group จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/ผู้ใช้เว็บไซต์ แต่ถ้าเราคิดว่าเหมาะสม เราอาจเข้าร่วมในตัวคุณและบริการ Hotlive อื่นๆ และการโต้เถียงผู้ใช้ซอฟต์แวร์/เว็บไซต์
 18. 18.ข้อกำหนดการใช้ข้อมูล

  1. 18.1. หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hotlive คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งต่อไปนี้ด้วยตัวเองหรือโดยการอนุญาต อนุญาต หรือช่วยเหลือบุคคลที่สามในเนื้อหาข้อมูลในบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์:
  2. 18.1.1. คัดลอก อ่าน และใช้เนื้อหาข้อมูลของบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งเสริมการขาย การเพิ่มปริมาณการอ่าน และปริมาณการสืบค้น

   18.1.2. การแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดเรียง และการจัดเรียงเนื้อหาข้อมูลของ Dream Service และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ของ Dream Service และแสดงในช่องอื่นที่ไม่ใช่หน้าต้นทางของ Dream Service และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ของ Dream Service

   18.1.3. ใช้วิธีการระบุรูปแบบใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายพิเศษ รหัสพิเศษ ฯลฯ เพื่อตนเองหรือช่วยเหลือบุคคลที่สามในการสร้างการจราจร คำแนะนำ การถ่ายโอน การจี้ ฯลฯ ไปยังข้อมูลหรือเนื้อหาของ บริการ Hotlive และอิทธิพลของซอฟต์แวร์/เว็บไซต์

   18.1.4. การกระทำอื่นๆ ที่เป็นการได้มาซึ่งเนื้อหาข้อมูลของบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ของบริการ Hotlive อย่างผิดกฎหมาย

  3. 18.2. ด้วยการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hotlive การแบ่งปันและการส่งต่อข้อมูลและเนื้อหาของบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
  4. 18.2.1. ในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มา สถิติ และการได้มาซึ่งข้อความค้นหาที่เกี่ยวข้อง อัตราการเข้าถึง การจัดประเภท ปริมาณการค้นหา อัตราการคลิก ปริมาณการอ่าน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ข้อมูลข้างต้นจะไม่ถูกเผยแพร่หรือให้ในลักษณะใด ๆ หากไม่มี ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Hotlive รั่วไหลไปยังบุคคลที่สาม

   18.2.2. ห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ ในหน้าต้นทางของบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการลิงก์หน้าแรกของบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ และคุณไม่สามารถดำเนินการใดๆ การเปลี่ยนแปลงบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ การแสดงหน้าต้นทางถูกบดบังด้วยการบดบัง การแทรก หน้าต่างป๊อปอัป ฯลฯ

   18.2.3. ต้องใช้มาตรการที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาข้อมูลของ Dream Service และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ของ Dream Service ได้มาโดยผิดกฎหมายจากผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโปรแกรม "แมงมุม"

   18.2.4. ไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาของสื่อที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของ Hotlive สำหรับรูปแบบการขายและการใช้งานเชิงพาณิชย์ใดๆ หรือเพื่อเปิดเผย จัดหา หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้งานในลักษณะใดๆ

   18.2.5. การกระทำของคุณในการแบ่งปัน ส่งต่อ หรือคัดลอกเนื้อหาข้อมูลของบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ไปยังบุคคลที่สามจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอื่น ๆ ที่กำหนดโดย Hotlive เพื่อจุดประสงค์นี้

 19. 19.นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hotlive

  1. 19.1.นโยบายนี้ระบุว่าคุณและ Hotlive Entertainment Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Hotlive) เกี่ยวกับการดาวน์โหลด การติดตั้ง การลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ และการใช้บริการ Hotlive (อ้างอิงตามคำจำกัดความของข้อกำหนด) ) สำหรับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และสิทธิ์และภาระผูกพันของข้อมูลส่วนบุคคล (โปรดดูคำจำกัดความของข้อกำหนด) ที่ให้ไว้กับ Hotlive Group โปรดอย่าลืมอ่านอย่างระมัดระวังเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณ คุณลงทะเบียนบัญชี Hotlive เป็นครั้งแรกและเข้าสู่หน้าเว็บที่แสดง "ข้อกำหนดการบริการ Hotlive" หากคุณยังคงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการ Hotlive ต่อไป หมายความว่าคุณหรือตัวแทนทางกฎหมายของคุณได้ตรวจสอบ ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ (รวมถึงข้อกำหนดผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ด้านล่าง) และยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณควรได้รับอนุญาตจากตัวแทนทางกฎหมายของคุณ (เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองตามกฎหมาย) เพื่อลงทะเบียนบัญชี เพื่อตอบสนองต่อการละเมิดนโยบายนี้หรือการคุกคามของการละเมิด Hotlive มีสิทธิ์ในการพิจารณาและยุติบริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีให้ตามสถานการณ์โดยทันที (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเตือนล่วงหน้า หยุดเผยแพร่เนื้อหาการส่งข้อมูล ลบการเผยแพร่มาตรการเช่นการจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดของการทำงานของบัญชีจนกว่าบัญชีจะถูกปิดอย่างถาวร) และดำเนินการเยียวยาทางกฎหมายอย่างเหมาะสม Hotlive มีสิทธิ์ประกาศผลการประมวลผล และมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนต่อตามสถานการณ์จริง บันทึกที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้สำหรับการละเมิดที่น่าสงสัย อาชญากรรม หรือการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ และการสอบสวนจะดำเนินการกับหน่วยงานที่มีอำนาจและหน่วยงานป้องกันเนื้อหาเครือข่ายที่ได้รับมอบหมายและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย Hotlive จะไม่ตอบกลับเนื้อหาที่ถูกลบ หากเราปิดการใช้งานหรือลบบัญชีของคุณ คุณเข้าใจดีและตกลงว่าคุณจะไม่สามารถรับข้อมูลทั้งหมดของคุณผ่านบัญชีของคุณอีกต่อไป รวมถึงเหรียญทองและค่าสิทธิในบัญชีของคุณ หากคุณละเมิดนโยบายนี้และก่อให้เกิดการร้องเรียนหรือการฟ้องร้องดำเนินคดี คุณจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากการผิดสัญญาหรือการผิดสัญญาของคุณทำให้กลุ่มบริษัท Hotlive Entertainment และบริษัทที่รับช่วงต่อชดเชยบุคคลที่สามหรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานของรัฐ คุณยังคงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัท Hotlive Entertainment กรุ๊ปและบริษัทรับช่วงต่อความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น ( รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียค่าความนิยมและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ค่าปรับของรัฐบาล ค่าธรรมเนียมการดำเนินคดี ค่าทนายความ ค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม เป็นต้น)
 20. 20. คำจำกัดความ:

  1. 20.1.บริการ Hotlive: บริการ Hotlive ที่กล่าวถึงในเงื่อนไขการบริการเหล่านี้หมายถึงการถ่ายทอดสดออนไลน์ วิดีโอออนไลน์ และวิดีโอออนไลน์ที่ Hotlive จัดหาให้ผ่านซอฟต์แวร์บริการ (แอพ Hotlive) บริการอินเทอร์เน็ต เช่น การซื้อของออนไลน์ บริษัทและผู้สืบทอดของ Hotlive Entertainment Group มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อโดเมน และเพิ่มชื่อใหม่
  2. 20.2.Hotlive Entertainment Group: หมายถึงชื่อรวมของ Hotlive และบริษัทในเครือ.
  3. 20.3.บริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์: ชื่อรวมของบริการ Hotlive, ซอฟต์แวร์บริการ Hotlive และเว็บไซต์บริการ Hotlive
  4. 20.4.ข้อมูลส่วนบุคคล: หมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุบุคคลธรรมดาได้โดยตรงหรือโดยอ้อม
 21. 21.ภาระผูกพันในการแจ้งการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. 21.1.วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล:
  2. 21.1.1.(090) การจัดการและบริการผู้บริโภคและลูกค้า

   21.1.2.(148) การช็อปปิ้งออนไลน์และบริการอีคอมเมิร์ซอื่นๆ

   21.1.3.(152) การจัดการโฆษณาหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

   21.1.4.(175) การสืบสวน สถิติ และการวิเคราะห์วิจัย

  3. 21.2.Hotlive จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ณ เวลาที่รวบรวมเท่านั้น ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:
  4. 21.2.1.ร้องขอโดยตำรวจ/อัยการ/ตุลาการ/หน่วยงานจัดเก็บภาษีหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ ตามกระบวนการทางกฎหมาย

   21.2.2 ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ

   21.2.3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  5. 21.3.ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล:
  6. 21.3.1. การระบุตัวบุคคล ตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีที่ใช้โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขซีเรียลของใบรับรอง ฯลฯ

   21.3.2.คำอธิบายส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

  7. 21.4.ระยะเวลา ภูมิภาค วัตถุ และวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:
   พื้นที่ให้บริการ Hotlive (ทั่วโลก) และไม่เกิน 2 ปีหลังจากสิ้นสุดบริการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาหลัก (หรือระยะเวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะความต้องการ) ตามวัตถุประสงค์ในการให้วัตถุประสงค์ที่เปิดกว้างข้างต้น และ หลังจากความยินยอมของคุณหรือตามสัญญา ความสัมพันธ์ ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ประมวลผล ใช้ และจัดเก็บ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ และ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณเลือกให้) และใช้ดังต่อไปนี้:
  8. 21.4.1.ให้บริการ Hotlive และดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงต่อไป รวมถึงการจัดเตรียมฟังก์ชันและเนื้อหาเพิ่มเติม

   21.4.2.เกี่ยวกับบริการ Hotlive ตอบกลับความคิดเห็น คำถามและความต้องการของคุณ และให้บริการลูกค้า

   21.4.3. สำหรับบริการ Hotlive เราจะส่งประกาศทางเทคนิค อัปเดตเวอร์ชัน คำเตือนและบริการด้านความปลอดภัย และข้อมูลการปฏิบัติงานให้กับคุณ

   21.4.4. ให้ข้อเสนอโปรโมชั่นแก่คุณในการถ่ายทอดสดออนไลน์ วิดีโอออนไลน์ การซื้อของออนไลน์ และบริการเครือข่ายอื่น ๆ ที่ Hotlive ให้บริการผ่านซอฟต์แวร์บริการ (แอพ Hotlive) Hotlive Entertainment Group Co., Ltd. ข่าว

   21.4.5. ใช้การติดตามกิจกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลของ Dream Service บันทึกรายการธุรกรรม และเจรจาต่อรอง

  9. 21.5. คุณสามารถเลือกรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการให้ แต่เมื่อข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง Hotlive จะไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้อง ประกาศ อัปเดต ข้อมูลการดำเนินงาน โปรโมชั่น และข้อมูลพิเศษ ฯลฯ
  10. 21.6. การสอบถาม การอ่าน การทำสำเนา การเพิ่มเติม การแก้ไข การยุติการรวบรวม/การประมวลผล/การใช้ การลบข้อมูลส่วนบุคคล
  11. 1.7. ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับ Hotlive คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Hotlive เพื่อใช้สิทธิ์ดังต่อไปนี้ (ยกเว้นว่า Hotlive อาจปฏิเสธคำขอของคุณเมื่อเป็นไปตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

   21.7.1.ขอจัดหาหรือแก้ไข

   21.7.2.ขอให้หยุดรวบรวม ประมวลผล หรือใช้งานมัน

   21.7.3.ขอลบ

 22. 22.Hotlive แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

  1. 22.1. คุณตกลงว่าคุณให้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ สำหรับการลงทะเบียนหรือการใช้บริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์เพื่ออนุญาตให้บริษัทในเครือ Hotlive Entertainment บริษัทที่รับช่วงต่อ และการอนุมัติของ Hotlives บริษัทต้องใช้ร่วมกันเพื่อรักษาคุณภาพการบริการ ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของ Hotlive เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณตกลงว่าการดำเนินการของคุณในการเผยแพร่ แก้ไข และลบเนื้อหาบน Dream Service และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ของ Dream Service จะต้องซิงโครไนซ์กับชุดซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์และเว็บไซต์ (ถ้ามี) ที่ดำเนินการโดยบริษัทดังกล่าว บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวคือ Hotlive
  2. 22.2.ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: เพื่อให้คุณได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น Hotlive จะมอบความไว้วางใจบุคคลที่สามที่เป็นมืออาชีพ (เช่น บริษัทขนส่งสินค้า ธนาคาร บริษัทการตลาดประชาสัมพันธ์ บริษัทรักษาความปลอดภัยทุน ฯลฯ . ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก") ดำเนินการบริการและกิจกรรมดังกล่าว ดังนั้นจึงจำเป็นสำหรับผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกในการติดต่อ ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณตกลงด้วยว่าเมื่อ Hotlive ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามตามข้อกำหนดข้างต้น จะรวมถึงบุคคลที่สามภายนอกประเทศหรือที่ตั้งของคุณ
  3. 22.3. ผู้ใช้ตกลงและอนุญาตให้เชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ข้อมูลบุคคลที่สามที่เฉพาะเจาะจงผ่านหน้าเว็บ "Hotlive Entertainment" และมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ไว้กับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ข้อมูลบุคคลที่สามและจัดสรรโดยตรง ค่าตอบแทนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการบัญชี การใช้บริการนี้หมายความว่าผู้ใช้ต้องยอมรับซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง "คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล" และ "นโยบายการใช้งานที่เหมาะสม" โปรดอ่านเงื่อนไขทั้งหมดอย่างละเอียด
  4. 22.4.ข้อมูลอื่นที่ไม่ระบุชื่อ: เมื่อคุณเรียกดูเนื้อหาบริการ Hotlive บนอินเทอร์เน็ต Hotlive จะเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ซึ่งรวบรวมโดยเซิร์ฟเวอร์หรือสร้างโดยเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณเรียกดูหรือค้นหาอินเทอร์เน็ต:
  5. 22.4.1. บันทึกการใช้งาน: เมื่อคุณส่งหรือรับข้อความผ่านบริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลข้อความ ซึ่งรวมถึงเวลา วันที่ ผู้ส่งและผู้รับข้อมูล นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณใช้บริการของเรา รวมถึงประเภทเบราว์เซอร์ ภาษา เวลาในการใช้งาน ที่อยู่ IP ฯลฯ

   22.4.2.ข้อมูลอุปกรณ์: เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อคุณใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการและรุ่น รหัสประจำตัวอุปกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลเครือข่ายมือถือ นอกจากนี้ ด้วยความยินยอมของคุณ บริการนี้สามารถเข้าถึงสมุดโทรศัพท์และแอปพลิเคชั่นจัดเก็บรูปภาพในอุปกรณ์ของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการนี้

   22.4.3.ข้อมูลตำแหน่ง: ด้วยความยินยอมของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการนี้ของคุณ

   22.4.4. การติดตามข้อมูล: เราจะใช้เทคโนโลยีการติดตามข้อมูลต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเราปรับปรุงบริการและประสบการณ์ของคุณ

  6. 22.5.นโยบายคุกกี้: Dream Dream Service จะอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ Dream Dream Service จดจำบันทึกที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านคุกกี้ Dream Dream Service สามารถสื่อสารกับคุณเป็นส่วนตัวผ่านคุกกี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณตกลงที่จะเข้าสู่ระบบต่อไปหรือหลังจากการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้งที่สอดคล้องกัน เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเลือกที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ได้ คุณสามารถเลือกแก้ไขการยอมรับคุกกี้ของเบราว์เซอร์ได้ในฟังก์ชันการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ ซึ่งรวมถึงการยอมรับคุกกี้ทั้งหมด การรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตั้งค่าคุกกี้ และการปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด ฉันแนะนำคุณที่นี่: เมื่อคุณซื้อสินค้าออนไลน์หรือใช้บริการแบบชำระเงิน โปรดเปิดคุกกี้เพื่อสิ้นสุดกระบวนการซื้อของ
  7. 22.6. เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับบริการ Hotlive อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้โดยสมัครใจ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจะมีผลบังคับใช้ และ Hotlive จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดร่วมกันใด ๆ สำหรับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว
  8. 22.7.อย่างไรก็ตาม โปรดเข้าใจว่าเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคและวิธีการที่เป็นอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในอุตสาหกรรมบริการเครือข่าย แม้ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัย ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล 100% เสมอ คุณต้องเข้าใจว่าเมื่อคุณเข้าถึงบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ของบริการนั้น อาจมีปัญหา (เช่น การโจมตีของแฮ็กเกอร์) เนื่องจากปัจจัยที่อยู่นอกขอบเขตที่ควบคุมได้ของ Hotlive ดังนั้น คุณควรดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น รหัสผ่านบัญชีของคุณให้ผู้อื่นทราบ คุณเข้าใจดีว่ามาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ Hotlive จัดเตรียมให้ใช้กับบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ของ Hotlive เท่านั้น เมื่อคุณออกจากบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ เรียกดูหรือใช้เว็บไซต์ บริการ และทรัพยากรเนื้อหาอื่น ๆ Hotlive ไม่มีความสามารถและภาระผูกพันในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งบนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจาก Dream Service และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ ไม่ว่าคุณจะเข้าสู่ระบบหรือเรียกดูเว็บไซต์ที่กล่าวถึงข้างต้นตามลิงก์หรือคำแนะนำจาก Dream Service และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ของ Dream Service
  9. 22.8. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรืออีเมล)
  10. 22.9.คุณตกลงว่า Hotlive จะส่ง ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศไทยหรือสถานที่อื่นใดของศูนย์ประมวลผลข้อมูลของ Hotlive เองหรือจากแหล่งภายนอก
  11. 22.10.ข้อมูลบัญชี: คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าบัญชีของคุณในแอปเพื่ออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  12. 22.11. การแจ้งเตือนแบบพุช: Hotlive หรือบริษัทของ Hotlive Entertainment Group จะส่งการแจ้งเตือนแบบพุชหรือระบบเตือนความจำไปยังอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ (iOS) หรือผ่านแอพ (Android)
 23. 23.นโยบายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Hotlive

  1. 23.1.นโยบายนี้ระบุว่าระหว่างคุณและ Hotlive Entertainment Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Hotlive) เกี่ยวกับบริการ Hotlive และข้อมูลบนซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ และการใช้บริการ Hotlive ของคุณ และโปรดอ่านอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกัน สิทธิ์และภาระผูกพันของคุณเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและภาระผูกพันของเนื้อหาที่เผยแพร่บนซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ (ดูคำจำกัดความของข้อกำหนด) คุณลงทะเบียนบัญชี Hotlive เป็นครั้งแรกและเข้าสู่หน้าเว็บที่แสดง "ข้อกำหนดการบริการ Hotlive" หากคุณยังคงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการ Hotlive ต่อไป หมายความว่าคุณหรือตัวแทนทางกฎหมายของคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน (รวมถึงข้อกำหนดผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ด้านล่าง) และยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณควรได้รับอนุญาตจากตัวแทนทางกฎหมายของคุณ (เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองตามกฎหมาย) เพื่อลงทะเบียนบัญชี เพื่อตอบสนองต่อการละเมิดนโยบายนี้หรือการคุกคามของการละเมิด Hotlive มีสิทธิ์ที่จะตัดสินและทันที ยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนตามสถานการณ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเตือนล่วงหน้า หยุดเผยแพร่เนื้อหาการส่งข้อมูล ลบมาตรการการส่งที่เผยแพร่ เช่น การจำกัดการทำงานบางส่วนหรือทั้งหมดของบัญชีจนกว่าบัญชีจะถูกปิดอย่างถาวร) และดำเนินการ การเยียวยาทางกฎหมายที่เหมาะสม Hotlive มีสิทธิ์ประกาศผลการประมวลผล และมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนต่อตามสถานการณ์จริง บันทึกที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้สำหรับการละเมิดที่น่าสงสัย อาชญากรรม หรือการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ และการสอบสวนจะดำเนินการกับหน่วยงานที่มีอำนาจและเครือข่ายที่กำหนดหน่วยงานคุ้มครองเนื้อหาและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย Hotlive จะไม่ตอบกลับเนื้อหาที่ถูกลบ หากเราปิดการใช้งานหรือลบบัญชีของคุณ คุณเข้าใจดีและตกลงว่าคุณจะไม่สามารถรับข้อมูลทั้งหมดของคุณผ่านบัญชีของคุณอีกต่อไป รวมถึงเหรียญทองและค่าสิทธิในบัญชีของคุณ หากคุณละเมิดนโยบายนี้และก่อให้เกิดการร้องเรียนหรือการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย คุณจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากการผิดสัญญาหรือการผิดสัญญาของคุณทำให้บริษัทกลุ่ม Hotlive Entertainment และบริษัทที่รับช่วงต่อชดเชยบุคคลที่สามหรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานของรัฐ คุณยังคงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัท Hotlive Entertainment กรุ๊ปและบริษัทรับช่วงต่อความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น ( รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียค่าความนิยมและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ค่าปรับของรัฐบาล ค่าธรรมเนียมการดำเนินคดี ค่าทนายความ ค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม เป็นต้น)
 24. 24.คำจำกัดความ

  1. 24.1. บริการ Hotlive: บริการ Hotlive ที่กล่าวถึงในเงื่อนไขการบริการเหล่านี้หมายถึงการถ่ายทอดสดออนไลน์ วิดีโอออนไลน์ และวิดีโอออนไลน์ที่ Hotlive จัดหาให้ผ่านซอฟต์แวร์บริการ (แอพ Hotlive) บริการอินเทอร์เน็ต เช่น การซื้อของออนไลน์ บริษัทและผู้สืบทอดของ Hotlive Entertainment Group มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อโดเมน และเพิ่มชื่อใหม่
  2. 24.2.Hotlive Entertainment Group: หมายถึงชื่อรวมของ Hotlive และบริษัทในเครือ
  3. 24.3. บริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์: ชื่อรวมของบริการ Hotlive, ซอฟต์แวร์บริการ Hotlive และเว็บไซต์บริการ Hotlive
  4. 24.4. เนื้อหาและข้อมูลที่คุณเผยแพร่บนบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์: รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการถ่ายทอดสด โพสต์ ภาพถ่ายและ/หรือวิดีโอสั้นที่เผยแพร่และแบ่งปันโดยคุณ หากข้อมูลที่คุณให้ไว้บนบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ไม่ได้เผยแพร่และเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้เผยแพร่ของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hotlive
  5. 24.5.โลโก้/ชื่อที่ใช้โดย Hotlive: หมายถึงเครื่องหมายการค้าของ Hotlive รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง "โลโก้ Hotlive", "Hotlive", "Hotlive Entertainment", "Hotlive Live", "Hotlive Live", "Hotlive" ใด ๆ ที่ลงทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่รอดำเนินการหรือยังไม่ได้จดทะเบียน โลโก้บริษัท ชื่อบริษัท ขนาดตัวอักษร ผลิตภัณฑ์ที่ใช้โดย Hotlive รวมถึง "Dream App", "Hotlive", "Hotlive, INC.", "Maji Yiqi" ฯลฯ /โลโก้แบรนด์บริการ ผลิตภัณฑ์/ ชื่อแบรนด์บริการ ชื่อเว็บไซต์ ชื่อโดเมน หรือการแสดงถึงความเป็นตัวตนของ Hotlive และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ
  6. 24.6.ข้อมูลบนบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ กราฟิก ไฟล์ ข้อมูล ข้อมูล โครงสร้างเว็บไซต์ การจัดเรียงหน้าจอเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ เนื้อหาสมาชิก เสียง และไฟล์วิดีโอ เอฟเฟกต์เสียง งานดนตรี งานต้นฉบับ แอปพลิเคชัน ลิงก์ และเนื้อหาหรือข้อมูลอื่น ฯลฯ เป็นเจ้าของโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Hotlive หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ความลับทางธุรกิจ/ความลับทางการค้าหรือความรู้ ฯลฯ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้ ดัดแปลง ดัดแปลง ผลิตอนุพันธ์ คัดลอก แสดง เผยแพร่ต่อสาธารณะ ส่งต่อในที่สาธารณะ ดำเนินการแก้ไข แปล เผยแพร่ เผยแพร่ต่อสาธารณะ เผยแพร่ ดำเนินการวิศวกรรมฟื้นฟู ถอดรหัส หรือแปลย้อนกลับ ขาย อนุญาต และใช้ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากคุณต้องการเสนอราคาหรือพิมพ์ซ้ำซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือเนื้อหาเว็บไซต์ดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง คุณต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Hotlive หรือผู้ถือสิทธิ์อื่นๆ ตามกฎหมาย หากมีการละเมิดใด ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด
  7. 24.7.โปรดอย่าใช้โลโก้/ชื่อที่ใช้โดย Hotlive เป็นการส่วนตัวไม่ว่าในกรณีใดๆ (โปรดดูคำจำกัดความของคำศัพท์) หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Hotlive คุณจะไม่สามารถแสดง ใช้ อนุญาตหรือสมัครเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ฯลฯ ของโลโก้/ชื่อดังกล่าวเพียงอย่างเดียวหรือรวมกัน หรือแสดงหรือบอกเป็นนัยว่าคุณมีสิทธิ์ในการแสดง ใช้ หรืออย่างอื่น มีสิทธิที่จะจัดการกับ โลโก้/ชื่อดังกล่าว หากคุณละเมิดนโยบายนี้และใช้เครื่องหมาย/ชื่อดังกล่าวเพื่อสร้างความเสียหายให้กับ Hotlive หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความรับผิดทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการกระทำดังกล่าว
  8. 24.8. เกี่ยวกับเนื้อหาและข้อมูลที่คุณเผยแพร่บน Dream Service และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ (อ้างถึงคำจำกัดความของข้อกำหนด) Hotlive Entertainment Group จะไม่อ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเนื้อหาและข้อมูลที่คุณเผยแพร่และแบ่งปันใน Dream Service และซอฟต์แวร์ ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ คุณเห็นด้วย:
  9. 24.9. ให้สิทธิ์ในการจัดเก็บหรือจัดการเนื้อหาและข้อมูลโดยบริษัทบุคคลที่สามซึ่งเป็นที่รู้จักโดย Hotlive Entertainment Group ผู้สืบทอด และ Hotlive
  10. 24.10.อนุญาตบริษัท Hotlive Entertainment Group บริษัทที่รับช่วงต่อ และบริษัทภายนอกที่ Hotlive ยอมรับว่าเป็นบริษัทระดับโลก ไม่ผูกขาด ไม่จำกัด โดยอิงจากสวัสดิการสาธารณะหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ ส่งเสริม หรือดำเนินการบริการและซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ของ Hotlive สิทธิ์แบบไม่มีเงื่อนไข โอนได้ เพิกถอนได้ และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการปรับตัว ผลิตอนุพันธ์ คัดลอก แก้ไข รวบรวม ส่งต่อสู่สาธารณะ แก้ไข แปล เผยแพร่ต่อสาธารณะ เผยแพร่ต่อสาธารณะ คัดกรองต่อสาธารณะ แจกจ่าย แจกจ่าย อนุญาตช่วงและใช้เนื้อหาใน วิธีอื่น ๆ และอาจมอบสิทธิ์ดังกล่าวให้กับผู้อื่นภายในขอบเขตนี้
  11. 24.11. กลุ่มบริษัท Hotlive Entertainment บริษัทที่รับช่วงต่อ และบริษัทบุคคลที่สามที่ Hotlive ยอมรับ ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้คุณหรือบุคคลที่สามในราคาหรือค่าชดเชยใดๆ หรือจ่ายสำหรับการใช้เนื้อหาและเนื้อหาของคุณที่เผยแพร่บนบริการ Hotlive และ ซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ ในราคาใดก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณตกลงว่าการอนุญาตดังกล่าวรวมถึงการใช้ การทำซ้ำ และการแสดงรูปภาพส่วนบุคคล ภาพบุคคล ชื่อ เครื่องหมายการค้า แบรนด์ ชื่อ โลโก้ และเครื่องหมายบริษัท (ถ้ามี) ที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้และ ฝังอยู่ในเนื้อหา และสิทธิ์และใบอนุญาตสำหรับแบรนด์ การตลาด หรือทรัพย์สินส่งเสริมการขายอื่นๆ
  12. 24.12. คุณขอประกาศและรับประกันต่อบริษัทภายใต้ Hotlive Entertainment Group ผู้สืบทอด และบริษัทภายนอกที่ Hotlive ยอมรับ:
  13. 24.13. คุณเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณเผยแพร่บนหรือผ่านบริการ Hotlive หรือมีสิทธิ์ในการให้สิทธิ์และการอนุญาตนี้แก่คุณในรูปแบบอื่น ๆ ในการทำซ้ำ แก้ไข ส่งต่อสาธารณะ แก้ไข แปล และเผยแพร่ต่อสาธารณะ สาธารณะ การพิมพ์ การคัดกรองสาธารณะ การเผยแพร่ การแจกจ่าย และการอนุญาตย่อยของเนื้อหา
  14. 24.14. เนื้อหาที่เผยแพร่และใช้งานบนหรือผ่านบริการ Hotlive ไม่ละเมิด ละเมิด หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเป็นส่วนตัว หน่วยงาน การเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา/ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ สิทธิ;
  15. 24.15. คุณตกลงที่จะจ่ายค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม และการชำระเงินอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณสำหรับการโพสต์เนื้อหาบนหรือผ่าน Dream Service
  16. 24.16. คุณอนุญาตให้บริษัทและบริษัทที่รับช่วงต่อจาก Hotlive Entertainment Group ดำเนินการปกป้องสิทธิ์ในนามของคุณเอง หรือโดยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จำหน่ายบุคคลที่สามสำหรับเนื้อหาของคุณที่เผยแพร่บน Dream Service และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อ: ติดตามการละเมิด, การส่งจดหมายคุ้มครองสิทธิ์, การดำเนินคดีหรืออนุญาโตตุลาการ, การไกล่เกลี่ย, การประนีประนอม ฯลฯ และมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและดำเนินการอย่างอิสระ คุณตกลงด้วยว่าบริษัทและบริษัทที่รับช่วงต่อของ Hotlive Entertainment Group อาจขอให้คุณแสดงหลักฐานแสดงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้การคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณเข้าใจดีว่าบริษัทและบริษัทที่รับช่วงต่อจาก Hotlive Entertainment Group มีสิทธิ์แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะใช้มาตรการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าว
  17. 24.17. คุณตกลงที่จะร่วมมือกับ Hotlive เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา/หลักการละเมิดดังต่อไปนี้:
  18. 24.18. เมื่อผู้ถือสิทธิ์พบว่าเนื้อหาที่คุณเผยแพร่บนบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ต้องสงสัยว่าละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ถือสิทธิ์ต้องแสดงหลักฐานเบื้องต้นที่เพียงพอเพื่อให้ Hotlives สามารถระบุตัวตนทางปัญญาได้ ทรัพย์สิน/สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและให้ผู้ถือสิทธิ์ในการติดต่อข้อมูล รายงานไปยังฝ่ายบริการลูกค้า Hotlive
  19. 24.19.หลังจากที่ Hotlive ได้รับรายงานแล้ว หากมีข้อสงสัยว่านักข่าวเป็นผู้ถือสิทธิ์หรือไม่ ให้ผู้รายงานยื่นหนังสือรับรองสิทธิ ((เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า) หรือข้อความ (เช่น ผู้รายงานประกาศว่า เนื้อหาที่รายงานเป็นความจริง นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลคือเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์และรับประกันว่าหากมีรายงานเท็จใด ๆ ที่ทำให้ Hotlive หรือเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นผู้แจ้งยินดีรับผิดชอบตามกฎหมาย)
  20. 24.20.Hotlive จะจัดการเรื่องร้องเรียนตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูล รวมถึงชื่อและอีเมลของผู้ให้ข้อมูล (ผู้ถือสิทธิ์) และมอบให้กับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด (เช่น ผู้จัดรายการสด) และใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อรับจาก Hotlive โดยเร็วที่สุด ลบเนื้อหาออกจากบริการ
  21. 24.21.ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด (เช่น ผู้ถ่ายทอดสด) ได้รับการจัดการตามนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ผู้แจ้ง (ผู้ถือสิทธิ์) ที่ต้องการรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดควรยื่นคำร้อง/อุทธรณ์ต่อตำรวจ/อัยการ/ตุลาการ/หน่วยงานจัดเก็บภาษีหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ Hotlive จะได้รับสิทธิ์ในการ หน่วยงานให้ความร่วมมือกับการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากดำเนินการตามคำขอตามขั้นตอนทางกฎหมาย
  22. 24.22. เนื้อหาที่เผยแพร่โดยผู้ใช้บริการ Hotlive บนบริการ Hotlive และซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ หากผู้แจ้ง (ผู้ถือสิทธิ์) อ้างว่าละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อเนื้อหาถูกลบโดย Hotlive เนื้อหา ไม่สามารถตอบกลับได้อีก
  23. 24.23. การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น: หากผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดมีบันทึกการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น Hotlive มีสิทธิ์ที่จะยุติบริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ให้ไว้ แก่ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด
  24. 24.24วิธีการรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์:
  25. 24.24.1. ขอแนะนำให้รายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริการลูกค้า Hotlive (ไม่ต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็ว

   24.24.2. หากคุณต้องการใช้วิธีอื่น (ตัวอย่างกระดาษแจ้ง) เพื่อแจ้ง Hotlive โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูล

   24.24.3. หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา/นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของ Hotlive โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Hotlive

 25. 25.กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาล และการระงับข้อพิพาท

  1. 25.1.กฎการใช้งานแอป Hotlive เวอร์ชันนี้ (รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้เมื่อลงทะเบียนบัญชี Hotlive หากกฎการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ข้อพิพาท การเรียกร้อง การร้องขอ การเรียกร้อง ฯลฯ ที่เกิดขึ้นจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ และใช้บริการ Hotlive โดยผู้ใช้จะอยู่ภายใต้กฎหมาย