Hotlive - Terms of Service and Privacy Policy

Hotlive - Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư

Các điều khoản dịch vụ này quy định rằng giữa bạn và Hotlive Entertainment Co. Ltd (sau đây gọi là Hotlive), liên quan đến việc bạn tải xuống, cài đặt, đăng ký, đăng nhập và sử dụng dịch vụ Hotlive (tham khảo Định nghĩa điều khoản), các điều kiện và quyền liên quan và , hãy nhớ đọc kỹ để bảo vệ quyền lợi của mình.

Dịch vụ Hotlive chỉ được cung cấp cho những người trên 18 tuổi. Nếu phát hiện bạn dưới 18 tuổi và đã đăng ký tài khoản, Hotlive có quyền từ chối cung cấp mọi dịch vụ và chấm dứt tài khoản của bạn.

Bạn đăng ký tài khoản Hotlive lần đầu tiên và nhập trang web hiển thị "Điều khoản dịch vụ Hotlive". Nếu bạn tiếp tục đăng ký và đăng nhập để sử dụng dịch vụ Hotlive, điều đó có nghĩa là bạn hoặc người đại diện hợp pháp của bạn đã xem xét, hiểu và đồng ý với các điều khoản của dịch vụ (bao gồm thông số kỹ thuật người dùng, chính sách bảo mật, chính sách quyền sở hữu trí tuệ, tương tự bên dưới) , và sẵn sàng tuân theo các điều khoản dịch vụ và chính sách nói trên.

Định nghĩa thuật ngữ:
 1. 1.Dịch vụ Hotlive: Dịch vụ Hotlive trong các điều khoản dịch vụ này đề cập đến chương trình phát sóng trực tuyến trực tuyến, video trực tuyến, trò chơi trực tuyến, v.v. được cung cấp bởi Hotlive thông qua phần mềm dịch vụ của mình và Công ty TNHH Tập đoàn giải trí Hotlive Các công ty và đơn vị kế thừa của Hotlive Entertainment Group có quyền thực hiện các thay đổi đối với phần mềm và trang web nói trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đổi tên, thay đổi tên miền và thêm các dịch vụ mới.่
 2. 2.Hotlive Entertainment Group: đề cập đến tên chung của Hotlive và các doanh nghiệp liên quan của nó.
 3. 3.Hotlive và trang web phần mềm của nó: tên chung của dịch vụ Hotlive, phần mềm dịch vụ Hotlive và trang web dịch vụ Hotlive.

 1. 1. nhà cung cấp dịch vụ và các thay đổi đối với điều khoản dịch vụ

  1. 1.1.Bạn đồng ý rằng Hotlive có quyền đơn phương quyết định theo nhu cầu hoạt động của mình, sắp xếp hoặc chỉ định các công ty thuộc nhóm khác, công ty kế thừa hoặc các công ty bên thứ ba được Hotlive công nhận tiếp tục vận hành toàn bộ hoặc một phần của dịch vụ Hotlive và tiếp tục áp dụng Điều khoản dịch vụ này.ี้
  2. 1.2.Các công ty trực thuộc Hotlive Entertainment Group và các công ty kế thừa của họ có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào và có thể phát hành các điều khoản, chính sách, quy định mới, v.v. liên quan đến dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của họ bất kỳ lúc nào. Nếu có thể, Hotlive sẽ nhắc bạn sửa đổi các điều khoản dịch vụ hoặc nội dung mới theo những cách thích hợp như thông báo trên trang web hoặc thông báo ứng dụng. Nếu bạn có phản đối với các điều khoản dịch vụ sửa đổi hoặc nội dung mới, vui lòng không tiếp tục đăng nhập để sử dụng dịch vụ Hotlive. Nếu bạn tiếp tục đăng nhập hoặc sử dụng nó, điều đó có nghĩa là bạn hoặc người đại diện hợp pháp của bạn đã xem xét và thực sự hiểu các điều khoản dịch vụ sửa đổi trong hơn 5 ngày và sẵn sàng tuân thủ các điều khoản dịch vụ sửa đổi và nội dung mới.
 2. 2. Thỏa thuận đặc biệt về các dịch vụ cá nhân

  1. 2.1.Dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó chứa thông tin hoặc liên kết của nội dung thông tin, được Hotlive thu thập bằng nhiều cách hợp pháp khác nhau, cũng như các dịch vụ cá nhân khác được điều hành hợp pháp bởi các công ty của Hotlive Entertainment Group Co Ltd. Các dịch vụ này có thể tồn tại trong dạng các phần riêng biệt trong Dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó. Hotlive có quyền tăng, giảm hoặc thay đổi cài đặt và dịch vụ của các phần đặc biệt này theo thời gian.
  2. 2.2 Các dịch vụ riêng lẻ nêu trên có thể yêu cầu bạn đồng thời chấp nhận một thỏa thuận đặc biệt cho dịch vụ hoặc các quy tắc khác ràng buộc bạn và nhà cung cấp dịch vụ. Hotlive sẽ cung cấp các thỏa thuận và quy tắc này một cách dễ thấy để bạn xem xét. Khi bạn bắt đầu sử dụng các dịch vụ nêu trên, có nghĩa là bạn đã đồng ý và đồng thời bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ liên quan của người dùng đối với từng dịch vụ.
  3. 2.3.Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ do đối tác hoặc bên thứ ba cung cấp liên quan đến dịch vụ Hotlive, ngoài việc tuân thủ các điều khoản của dịch vụ, bạn cũng nên tuân thủ các điều khoản dịch vụ người dùng có liên quan của bên thứ ba hoặc bên thứ ba . Mọi tranh chấp, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ dịch vụ của đối tác hoặc bên thứ ba sẽ do bạn và bên thứ ba hoặc bên thứ ba giải quyết và không liên quan gì đến Hotlive.
 3. 3.Tải xuống, cài đặt, đăng ký tài khoản, đăng nhập và sử dụng dịch vụ Hotlive

  1. 3.1.Để sử dụng dịch vụ Hotlive, bạn nên tải và cài đặt phiên bản chính thức của phần mềm Hotlive từ Hotlive hoặc đối tác của nó, sau đó đăng ký và đăng nhập, bạn cũng có thể đăng ký và đăng nhập từ trang web chính thức của Hotlive. Nếu bạn cố gắng sử dụng dịch vụ Hotlive thông qua phiên bản không chính thức của phần mềm hoặc trang web dịch vụ Hotlive, Hotlive sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào. Hotlive có thể phát triển các phiên bản khác nhau của phần mềm dịch vụ Hotlive cho các thiết bị đầu cuối khác nhau (chẳng hạn như điện thoại di động và máy tính). Bạn nên tải xuống, cài đặt và cập nhật phiên bản phần mềm thích hợp theo điều kiện thực tế của thiết bị. Nếu bạn không cần sử dụng dịch vụ Hotlive nữa, bạn có thể tự gỡ cài đặt phần mềm.
  2. 3.2.Để cải thiện trải nghiệm và dịch vụ của người dùng, Hotlive sẽ cung cấp dịch vụ cập nhật phần mềm theo thời gian (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, nâng cấp, cải tiến phần mềm, phát triển dịch vụ mới, thay thế phần mềm, v.v.). Để đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ và phần mềm Hotlive, đồng thời cải thiện dịch vụ người dùng, sau khi dịch vụ và phần mềm Hotlive được cập nhật, trong các trường hợp khách quan, Hotlive sẽ nhắc bạn thông báo trên website hoặc tin nhắn ứng dụng theo những cách phù hợp. Bạn có quyền chọn chấp nhận phiên bản hoặc dịch vụ đã cập nhật. Nếu người dùng không chấp nhận, một số chức năng sẽ bị hạn chế hoặc không còn nữa.
  3. 3.3. Trừ khi bạn đã được sự cho phép trước bằng văn bản của Hotlive, bạn sẽ không được đăng nhập hoặc sử dụng trái phép các dịch vụ của Hotlive cũng như phần mềm và trang web của nó dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, sao chép, phổ biến, tìm kiếm theo chiều dọc hoặc giao dịch.
  4. 3.4.Bạn phải hiểu rằng bạn cần chuẩn bị thiết bị đầu cuối (chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính, v.v.) liên quan đến dịch vụ Hotlive và phần mềm và phần mềm trang web của nó để sử dụng dịch vụ Hotlive. Sau khi bạn bật phần mềm dịch vụ Hotlive hoặc đăng nhập vào trang web dịch vụ Hotlive, bạn được coi là sử dụng phần mềm dịch vụ Hotlive và dịch vụ Hotlive. Để thực hiện đầy đủ tất cả các chức năng của dịch vụ Hotlive, bạn cần kết nối thiết bị đầu cuối của nó với Internet và chịu các chi phí bắt buộc (chẳng hạn như lưu lượng dữ liệu, truy cập Internet, v.v.).
  5. 3.5. Với sự đồng ý hoặc ủy quyền đầy đủ của người không có thẩm quyền, bạn không được tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn.
  6. 3.6.Hotlive cung cấp cho bạn một kênh đăng ký. Bạn có quyền chọn tổ hợp ký tự hợp pháp tuân thủ các thông số kỹ thuật của người dùng Hotlive làm tài khoản của mình và đặt mật khẩu đáp ứng các yêu cầu bảo mật. Tài khoản và mật khẩu bạn đặt là thông tin đăng nhập của bạn để đăng nhập và sử dụng dịch vụ Hotlive.
  7. 3.7.Bạn hiểu và cam kết rằng tài khoản bạn thiết lập sẽ không vi phạm luật pháp và quy định quốc gia cũng như các điều khoản, chính sách, quy định của Hotlive, v.v., và tên tài khoản, ảnh đại diện, hồ sơ và thông tin đăng ký khác cũng như thông tin cá nhân khác của bạn sẽ không bao gồm thông tin bất hợp pháp hoặc có hại. Với sự cho phép của người khác, không được phép mở tài khoản dưới danh nghĩa của người khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng gian dối tên, biệt hiệu, cỡ chữ, hình đại diện và các phương thức khác đủ để gây nhầm lẫn), hoặc đăng ký tài khoản Hotlive một cách độc hại (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký thường xuyên, Số lượng lớn tài khoản đã đăng ký, v.v.). Hotlive có quyền xem xét thông tin đăng ký mà bạn gửi.
  8. 3.8 Quyền sở hữu và các quyền lợi ích liên quan đến tài khoản đã đăng ký của bạn trên dịch vụ Hotlive thuộc về Hotlive và bạn chỉ có quyền sử dụng tài khoản sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký. Tài khoản của bạn chỉ được sử dụng cho riêng bạn. Nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Hotlive, nghiêm cấm việc cho, mượn, thuê, chuyển nhượng, bán hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản dưới mọi hình thức. Nếu Hotlive phát hiện hoặc có căn cứ hợp lý để tin rằng người dùng không phải là người đăng ký ban đầu của tài khoản, Hotlive có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho tài khoản đã đăng ký mà không cần thông báo cho bạn mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với người dùng đã đăng ký tài khoản .
  9. 3.9.Bạn không được rình mò thông tin đăng nhập của người khác hoặc đăng nhập vào tài khoản của người dùng dịch vụ Hotlive khác, hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây nguy hiểm cho bảo mật của tài khoản Hotlive của người dùng khác.
  10. 3.10.Bạn không được phép chia sẻ dịch vụ Hotlive của mình và mật khẩu phần mềm / trang web của nó hoặc thông tin đăng nhập khác với người khác, hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây nguy hiểm cho tính bảo mật của tài khoản Hotlive của bạn.
  11. 3.11.Bạn chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động mà bạn tham gia với tài khoản đã đăng ký của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ sửa đổi dữ liệu, xuất bản bài phát biểu, thanh toán và các hoạt động khác mà bạn thực hiện trên dịch vụ Hotlive. Nếu bạn phát hiện thấy người khác sử dụng tài khoản của mình mà không được phép hoặc xảy ra bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào khác, bạn nên thông báo ngay cho Hotlive. Hotlive nhắc bạn giữ tài khoản và mật khẩu đúng cách.
  12. 3.12 Sau khi sử dụng xong, bạn nên đăng xuất một cách an toàn. Việc lưu trữ không đúng cách của bạn có thể dẫn đến việc chiếm đoạt số tài khoản hoặc mất mật khẩu nghiêm trọng và trách nhiệm thuộc về bạn. Sau khi tài khoản của bạn bị mất hoặc quên, bạn có thể thông báo cho Hotlive để ngay lập tức yêu cầu lấy lại sự hiểu biết và chấp thuận của bạn. Cơ chế truy xuất mật khẩu chỉ cần xác định rằng thông tin do người yêu cầu cung cấp có phù hợp với dữ liệu hồ sơ hệ thống và không thể xác định liệu người yêu cầu có phải là chủ sở hữu tài khoản thực hay không.
  13. 3.13.Ngoài việc đăng ký tài khoản của riêng mình, bạn cũng có thể sử dụng phần mềm của bên thứ ba được sở hữu hợp pháp hoặc đăng ký tài khoản người dùng nền tảng của bạn và đăng nhập bao gồm nhưng không liên tục triển khai đăng ký tên thật, ngoại trừ phần mềm hoặc nền tảng của bên thứ ba bị hạn chế hoặc Cấm. Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản trước đó, bạn đảm bảo rằng tài khoản tương ứng đã được đăng ký là thật.
  14. 3.14.Nếu tài khoản của bạn bị đánh cắp hoặc bị mất do các cuộc tấn công ác ý của người khác hoặc lý do của riêng bạn hoặc các yếu tố không thể cưỡng lại khác, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó và Hotlive không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
  15. 3.15.Nếu bạn sử dụng dịch vụ Hotlive thay mặt cho một pháp nhân, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền đầy đủ để ký hợp đồng thay mặt cho pháp nhân và quyền đại diện của bạn vẫn tiếp tục có hiệu lực.
  16. 3.16.Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn chưa đăng nhập để sử dụng tài khoản của mình trong thời gian không dưới 3 tháng, Hotlive có quyền hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Lúc này, tiền vàng trong tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa.
 4. 4. Quảng cáo

  1. 4.1.Bạn hiểu và đồng ý rằng Hotlive có quyền hiển thị các quảng cáo, khuyến mãi hoặc thông tin thương mại (bao gồm thông tin thương mại hoặc phi thương mại) của các nhà cung cấp bên thứ ba của Hotlive trên dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của Hotlive. Bạn nên đánh giá tính xác thực và độ tin cậy của thông tin quảng cáo hoặc khuyến mãi và tự chịu trách nhiệm về nhận định của mình. Trừ khi được quy định rõ ràng bởi luật pháp và quy định, bạn sẽ chịu những thiệt hại hoặc tổn thất mà bạn phải gánh chịu khi mua hàng, giao dịch hoặc do nội dung nói trên do quảng cáo hoặc thông tin khuyến mãi, và Hotlive sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý.
  2. 4.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn bày tỏ ý kiến, sự tin tưởng, khám phá hoặc trải nghiệm cá nhân của mình về một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể trong dịch vụ Hotlive, thì đó có thể là một quảng cáo giới thiệu và bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu nội dung quảng cáo có sai sót , Không liên quan gì đến Hotlive.
  3. 4.3.Một số dịch vụ Hotlive được hỗ trợ bởi doanh thu quảng cáo, vì vậy các dịch vụ Hotlive sẽ hiển thị quảng cáo và các hoạt động khuyến mại. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt các quảng cáo và khuyến mãi này trong dịch vụ Hotlive hoặc trong nội dung đã xuất bản của bạn, mặc dù điều này có thể dẫn đến việc chỉnh sửa, thay đổi và / hoặc sửa đổi nội dung đã xuất bản của bạn. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn về việc chỉnh sửa, thay đổi và / hoặc sửa đổi nội dung đã xuất bản của bạn hoặc các sửa đổi khác đối với các phương pháp, chế độ và phạm vi quảng cáo và các hoạt động khuyến mại.
  4. 4.4.Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể đánh dấu tất cả các dịch vụ trả phí, nội dung được tài trợ hoặc thông điệp thương mại trong dịch vụ Hotlive hoặc các dịch vụ được liên kết với dịch vụ Hotlive.
 5. 5. Tiền vàng

  1. 5.1.Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng nếu bạn muốn sử dụng các chức năng cụ thể (như tặng quà, chơi trò chơi, v.v.) trong dịch vụ Hotlive, trước tiên bạn phải mua tiền vàng thông qua kênh mua hàng được Hotlive phê duyệt. Trong trường hợp vi phạm các quy định nêu trên, Hotlive có quyền vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn và bạn sẽ không thể lấy tất cả dữ liệu thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả tiền vàng và tiền bản quyền trong tài khoản của bạn.
  2. 5.2 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng việc bạn mua tiền vàng là một giao dịch mua sau khi cân nhắc và Hotlive không có nghĩa vụ hoàn lại tiền cho bạn vì bất kỳ lý do gì, trừ khi pháp luật có quy định khác. Nếu bạn hủy đơn đặt hàng qua App Store sau khi mua tiền vàng, chúng tôi sẽ lấy lại số tiền vàng bạn đã sử dụng và các hiệu ứng khác nhau (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chia sẻ tiền bản quyền, cấp độ, điểm kinh nghiệm, thứ hạng, v.v.) liên quan đến sử dụng tiền vàng cũng sẽ được rút lại.
  3. 5.3 Bạn hiểu và đồng ý rằng các hoạt động tiền vàng mà bạn nhận được trong dịch vụ Hotlive (chẳng hạn như hoạt động tặng xu, hoạt động tung) không thể đổi thành tiền mặt trừ khi có quy định khác trong điều khoản dịch vụ (chẳng hạn như cơ chế chia sẻ tiền bản quyền).
  4. 5.4 Trong bất kỳ trường hợp nào, Dịch vụ Hotlive nghiêm cấm người dùng lấy tiền mặt từ người dùng khác và tất cả người dùng không được phép thực hiện các giao dịch tiền mặt, mua hoặc mua (bán) tiền vàng, mua hoặc bán hoặc cho vay tài khoản một cách riêng tư. Trong trường hợp vi phạm các quy định nêu trên, Hotlive có quyền vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn và bạn sẽ không thể lấy tất cả dữ liệu thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả tiền vàng và tiền bản quyền trong tài khoản của bạn.
  5. 5.5.Công ty chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại một cách thân thiện với người tiêu dùng, người dùng hoặc các bên thứ ba khác thông qua dịch vụ này (chẳng hạn như đồng xu bị hỏng).
  6. 5.6.Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ chỉ thực hiện các chỉnh sửa và điều chỉnh cần thiết khi số tiền vàng trong tài khoản của bạn không chính xác do dịch vụ Hotlive và bảo trì phần mềm / trang web của nó hoặc các lỗi kỹ thuật khác.
  7. 5.7 Xác nhận các điều khoản và điều kiện của hướng dẫn hóa đơn cho người dùng ở Thái Lan:
  8. 5.8.Bạn hiểu và đồng ý rằng số tiền vàng miễn phí thu được trong dịch vụ Hotlive có thời hạn sử dụng là một năm.
  9. 5.9.Người dùng phải thông báo cho Hotlive về bất kỳ đồng tiền vàng nào chưa nhận được trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi giao dịch / gửi tiền thành công, nếu không thành công, bạn sẽ từ bỏ quyền sở hữu số tiền của mình và Hotlive có quyền từ chối bồi thường cho người dùng sau kỳ cho biết.
 6. 6. Hoạt động và Khuyến mãi

  1. 6.1 Người dùng của Hotlive được quyền tận hưởng các hoạt động và khuyến mãi mới nhất của Hotlive nhưng chỉ giới hạn ở một đối với các thông tin cá nhân như từng địa chỉ IP, số liên lạc, họ tên, thông tin thanh toán, thiết bị hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác.
  2. 6.2 Người dùng không được đăng ký nhiều hơn một tài khoản dưới cùng một địa chỉ IP hoặc với bất kỳ thông tin cá nhân nào khác, bất kể thông tin được cung cấp không bị trùng lặp.
  3. 6.3.Hotlive có quyền từ chối cung cấp các chương trình khuyến mãi hoặc dịch vụ cho người dùng có cùng địa chỉ IP hoặc nghi ngờ giống người hoặc nghi ngờ giả mạo người khác.
  4. 6.4.Hotlive bảo lưu tất cả các quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ các điều khoản và điều kiện của các hoạt động và chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 7. 7.Cơ chế chia sẻ khách hàng thân thiết (cơ chế chia sẻ lợi nhuận)

   1. 7.1.Theo đóng góp của tài khoản của bạn (tùy thuộc vào mức độ phổ biến của việc phát trực tiếp, đăng bài, đăng ảnh hoặc video ngắn trong dịch vụ Hotlive), bạn sẽ được hưởng một khoản tiền bản quyền nhất định.Nếu tài khoản của bạn có số tiền bản quyền ít hơn 100 đô la Mỹ, bạn sẽ không thể nhận được tiền bản quyền.Bạn phải nhập thông tin tài khoản nhận để nhận phí bảo hiểm của mình. Lịch trình chuyển tiền của chúng tôi là khoảng một lần một tháng và tỷ giá hối đoái Hotlive là giá trị tham chiếu tỷ giá hối đoái thị trường.
  1. 7.2.Nếu bạn vi phạm Tiêu chuẩn người dùng dịch vụ Hotlive và các trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn và bạn sẽ không thể lấy tất cả dữ liệu thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả tiền vàng và tiền bản quyền trong tài khoản của bạn.
  2. 7.3.Hotlive có quyền xác định phương pháp tính tiền bản quyền và chúng tôi có quyền sửa đổi phương pháp tính tiền bản quyền bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Nếu bạn đăng nhập để sử dụng dịch vụ Hotlive, bạn được coi là đồng ý và chấp nhận rằng chúng tôi có tất cả các quyền để tính toán và cấp tiền bản quyền.
  3. 7.4.Nếu người dùng mua tiền vàng trong ứng dụng và hủy đơn đặt hàng thông qua ứng dụng, chúng tôi sẽ thu tiền bản quyền đi kèm với số tiền vàng mà người dùng gửi. Sau khi phát hiện ra rằng người dùng thường xuyên hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và bạn sẽ không thể lấy được tất cả thông tin của mình thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả tiền vàng và tiền bản quyền trong tài khoản của bạn.
 8. 8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

  1. 8.1.Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó có thể bị ảnh hưởng hoặc bị can thiệp bởi nhiều yếu tố mà không cần đảm bảo (bao gồm nhưng không giới hạn ở):
  2. 8.1.1 Tính phù hợp thương mại và khả năng áp dụng cho các mục đích cụ thể

   8.1.2.Không can thiệp, kịp thời, an toàn, đáng tin cậy hoặc không có lỗi; bất kỳ phần mềm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác mà người dùng có được thông qua công ty đáp ứng mong đợi của người dùng

   8.1.3 Mọi lỗi trong phần mềm sẽ được sửa

  3. 8.2. Đề phòng đến việc nghi ngờ vay mượn hoặc thông tin trực tuyến liên quan đến tài sản, mật khẩu tài khoản, quảng cáo hoặc thông tin khuyến mãi, người dùng nên thận trọng và đưa ra đánh giá của riêng mình. Dựa trên các lý do nêu trên, bạn đã phải gánh chịu lợi nhuận, danh tiếng kinh doanh, mất mát dữ liệu hoặc các tổn thất khác. Đối với những tổn thất hữu hình hoặc vô hình, Hotlive không chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, phái sinh hoặc trừng phạt nào.
  4. 8.3.Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó được cung cấp phù hợp với hiện trạng có thể đạt được với công nghệ và điều kiện hiện có. Hotlive sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn các dịch vụ nhằm đảm bảo tính liên tục và an toàn của các dịch vụ. Bạn hiểu rằng Hotlive không thể thấy trước và ngăn chặn các rủi ro pháp lý, kỹ thuật và các rủi ro khác vào bất kỳ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp bất khả kháng, vi rút, ngựa thành Troy, các cuộc tấn công của hacker, sự không ổn định của hệ thống, lỗi dịch vụ của bên thứ ba và các vấn đề bảo mật khác. Dẫn đến gián đoạn dịch vụ, mất dữ liệu và các rủi ro khác. Khi những rủi ro nói trên xảy ra, Hotlive sẽ cố gắng sửa chữa kịp thời, nhưng vì những tổn thất gây ra cho người dùng bởi những rủi ro đó, bạn đồng ý rằng Hotlive sẽ không chịu trách nhiệm.
  5. 8.4.Hotlive có quyền xử lý nội dung bất hợp pháp theo thỏa thuận này. Quyền này không cấu thành nghĩa vụ hoặc lời hứa của Hotlive, và Hotlive không thể đảm bảo việc phát hiện kịp thời các hoạt động bất hợp pháp hoặc xử lý tương ứng.
  6. 8.5.Hotlive sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất quyền lợi hoặc các thiệt hại phái sinh khác, đặc biệt, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản dịch vụ hoặc các dịch vụ của Hotlive, ngay cả khi Hotlive đã được thông báo về khả năng này. Hotlive không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra.
  7. 8.6.Hotlive Entertainment Co Ltd. không chịu trách nhiệm về hành vi trộm cắp hoặc sử dụng trái phép thẻ tín dụng để mua tiền vàng. Khách hàng sử dụng cần tuân thủ nghiêm ngặt và tham khảo cách quản lý và sử dụng thẻ tín dụng và hồ sơ sử dụng thẻ tín dụng đúng đắn của từng công ty thẻ tín dụng. Ngoài ra, nếu Hotlive Entertainment xác định rằng có nguy cơ bị sử dụng trái phép thẻ tín dụng, nó có thể hạn chế việc cung cấp các dịch vụ Hotlive cho các thẻ tín dụng có liên quan.
 9. 9. Xử lý vi phạm hợp đồng

  1. 9.1.Khi bạn vi phạm các điều khoản dịch vụ hoặc nguy cơ vi phạm, Hotlive có quyền xác định và chấm dứt độc lập tất cả hoặc một phần của dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cảnh báo trước, ngừng xuất bản nội dung truyền tải, xóa nội dung đã xuất bản nội dung truyền tải, hạn chế một phần hoặc tất cả các chức năng của tài khoản cho đến khi tài khoản bị đóng vĩnh viễn, v.v.) và thực hiện các hành động pháp lý thích hợp. Hotlive có quyền thông báo kết quả xử lý, có quyền quyết định cung cấp lại toàn bộ hay một phần dịch vụ tùy theo tình hình thực tế. Các hồ sơ liên quan sẽ được lưu giữ đối với các hành vi vi phạm bị nghi ngờ, tội phạm hoặc các vi phạm pháp luật và quy định khác, và các cuộc điều tra sẽ được tiến hành với cơ quan có thẩm quyền và cơ quan bảo vệ nội dung mạng được chỉ định và hợp tác với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hotlive sẽ không trả lời nội dung đã xóa. Nếu chúng tôi vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng bạn không còn có thể lấy tất cả thông tin của mình thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả tiền vàng và tiền bản quyền trong tài khoản của bạn.
  2. 9.2.Nếu bạn vi phạm các điều khoản dịch vụ và gây ra khiếu nại hoặc kiện tụng, bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Nếu việc bất hợp pháp hoặc vi phạm hợp đồng của bạn khiến công ty thuộc tập đoàn Hotlive Entertainment và công ty kế nhiệm phải bồi thường cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bị cơ quan nhà nước trừng phạt, bạn cũng phải bồi thường đầy đủ cho công ty tập đoàn Hotlive Entertainment và công ty kế nhiệm về tất cả tổn thất do kết quả ( Bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất thiện chí và thiệt hại kinh tế như tiền phạt của chính phủ, phí kiện tụng, phí luật sư, thiệt hại từ bên thứ ba, v.v.).
 10. 10. thay đổi dịch vụ, gián đoạn và chấm dứt

  1. 10.1.Bạn hiểu và đồng ý rằng, vì nhu cầu của hoạt động chung, Hotlive có quyền sửa đổi, tạm ngừng, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó sau khi thông báo mà không phải chịu trách nhiệm hoặc bất kỳ khoản bồi thường nào đối với người dùng.
  2. 10.2. Dịch vụ Hotlive đôi khi bị gián đoạn do bảo trì hoặc cập nhật thường xuyên, sửa chữa khẩn cấp, liên kết liên lạc và / hoặc lỗi thiết bị hoặc bất kỳ lý do nào khác. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho bạn do bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng, lỗi, tạm ngừng hoặc tạm ngừng dịch vụ Hotlive, hoặc việc mất nội dung đã xuất bản của bạn hoặc bất kỳ hình thức thiệt hại nào khác.
  3. 10.3.Nếu chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn, bạn không thể tự tạo tài khoản khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
  4. 10.4. Hạn chế về địa lý: Chúng tôi không có ý định để thông tin được cung cấp bởi dịch vụ Hotlive được phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người hoặc chủ thể nào trong khu vực tài phán hoặc quốc gia nơi việc phân phối hoặc sử dụng thông tin đó bị coi là bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền giới hạn việc sử dụng tất cả hoặc một phần của dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó vào bất kỳ lúc nào vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định riêng của chúng tôi đối với bất kỳ cá nhân, khu vực hoặc khu vực tài phán nào. Nếu việc sử dụng dịch vụ Hotlive của bạn không được phép theo luật hiện hành của bạn, bạn phải hủy kích hoạt tài khoản Hotlive của mình và ngừng sử dụng dịch vụ Hotlive.
 11. 11. Chuyển khoản

  1. 11.1. Việc chuyển nhượng và ủy thác của bạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi là không hợp lệ. Chúng tôi có thể chuyển giao hoặc ủy quyền tất cả hoặc một phần các quyền hoặc nghĩa vụ của các Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong số đó cho các bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của bạn.
 12. 12. Hiệu lực riêng biệt của các mệnh đề

  1. 12.1.Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này xung đột với luật hiện hành hoặc không thể thực thi, điều đó sẽ được đề cập trước khi việc xóa điều khoản vẫn không ảnh hưởng đến mục đích của Điều khoản dịch vụ này, xung đột hoặc không thể thực hiện sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản khác về hiệu lực của Dịch vụ và Quy định.
 13. 13. Bí mật

  1. 13.1 Trừ khi được sự đồng ý trước bằng văn bản của Hotlive Entertainment, trong và sau khi sử dụng Hotlive Entertainment, người dùng sẽ không được phép sử dụng bất kỳ công nghệ, kinh doanh và thông tin nào khác do Hotlive Entertainment hoặc nhân viên được chỉ định của họ cung cấp hoặc tiết lộ. Nếu nó bị rò rỉ cho bên thứ ba, nó không thể được sử dụng một mình.
 14. 14.Hotlive Đặc điểm kỹ thuật người dùng

  1. 14.1 Thông số kỹ thuật này nêu rõ rằng giữa bạn và Công ty TNHH Giải trí Hotlive (sau đây gọi là Hotlive), về việc bạn sử dụng dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó (tham khảo định nghĩa điều khoản), vui lòng đọc các điều kiện liên quan và quy định để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn.
  2. 14.2.Bạn đăng ký tài khoản Hotlive lần đầu tiên và nhập trang web hiển thị "Điều khoản dịch vụ Hotlive". Nếu bạn tiếp tục đăng ký và đăng nhập để sử dụng dịch vụ Hotlive, điều đó có nghĩa là bạn hoặc người đại diện hợp pháp của bạn đã xem xét, hiểu và đồng ý với các điều khoản của dịch vụ (bao gồm thông số kỹ thuật người dùng, chính sách bảo mật, chính sách quyền sở hữu trí tuệ, tương tự bên dưới), và sẵn sàng tuân theo các điều khoản dịch vụ và chính sách nói trên. Ví dụ: ở Thái Lan, nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn nên được sự cho phép của người đại diện hợp pháp (ví dụ: cha mẹ, người giám hộ hợp pháp) để đăng ký tài khoản.
  3. 14.3 Trước việc bạn vi phạm quy tắc này, Hotlive có quyền xác định và chấm dứt độc lập tất cả hoặc một phần của dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cảnh báo trước, ngừng xuất bản nội dung truyền tải, xóa nội dung truyền tải đã xuất bản, Hạn chế một số hoặc tất cả các chức năng của tài khoản cho đến khi tài khoản bị đóng vĩnh viễn, v.v.) và thực hiện các biện pháp pháp lý thích hợp. Hotlive có quyền thông báo kết quả xử lý, có quyền quyết định cung cấp lại toàn bộ hay một phần dịch vụ tùy theo tình hình thực tế. Các hồ sơ liên quan sẽ được lưu giữ đối với các hành vi vi phạm bị nghi ngờ, tội phạm hoặc các vi phạm pháp luật và quy định khác, và các cuộc điều tra sẽ được tiến hành với cơ quan có thẩm quyền và cơ quan bảo vệ nội dung mạng được chỉ định và hợp tác với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hotlive sẽ không trả lời nội dung đã xóa. Nếu chúng tôi vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn, bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng bạn không còn có thể lấy tất cả thông tin của mình thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả tiền vàng và tiền bản quyền trong tài khoản của bạn.
  4. 14.4.Nếu bạn vi phạm quy tắc này và gây ra khiếu nại hoặc kiện tụng, bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Nếu việc bất hợp pháp hoặc vi phạm hợp đồng của bạn khiến công ty thuộc tập đoàn Hotlive Entertainment và công ty kế nhiệm phải bồi thường cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bị cơ quan nhà nước trừng phạt, bạn cũng phải bồi thường đầy đủ cho công ty tập đoàn Hotlive Entertainment và công ty kế nhiệm về tất cả tổn thất do kết quả ( Bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất thiện chí và thiệt hại kinh tế như tiền phạt của chính phủ, phí kiện tụng, phí luật sư, thiệt hại từ bên thứ ba, v.v.).
 15. 15. Định nghĩa bảng:

  1. 15.1.Dịch vụ Hotlive: Dịch vụ Hotlive được đề cập trong các điều khoản dịch vụ này đề cập đến chương trình phát sóng trực tuyến trực tuyến, video trực tuyến, mua sắm trực tuyến, v.v. được cung cấp bởi Hotlive thông qua phần mềm dịch vụ của mình, Công ty TNHH Tập đoàn Giải trí Hotlive Các công ty và người kế nhiệm của Hotlive Entertainment Group có quyền thực hiện các thay đổi đối với phần mềm và trang web nói trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đổi tên, thay đổi tên miền và thêm tên miền mới.่
  2. 15.2.Hotlive Entertainment Group: đề cập đến tên chung của Hotlive và các chi nhánh của nó.
  3. 15.3 Dịch vụ.Hotlive và phần mềm / trang web của nó: tên chung của dịch vụ Hotlive, phần mềm dịch vụ Hotlive và trang web dịch vụ Hotlive.
 16. 16 Quy tắc ứng xử của người dùng

  1. 16.1.Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng các dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó. Trừ khi được pháp luật cho phép hoặc với sự cho phép trước bằng văn bản của Hotlive, bạn không được làm những việc sau:
  2. 16.2.Bạn không được phép sử dụng bất kỳ phần mềm bổ trợ, trình cắm thêm, hệ thống hoặc công cụ của bên thứ ba nào không được Hotlive ủy quyền hoặc cấp phép để can thiệp, phá hủy, sửa đổi hoặc gây ảnh hưởng khác đến hoạt động bình thường của dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó.
  3. 16.3.Bạn không được phép sử dụng hoặc nhắm mục tiêu dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó để thực hiện bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm cho an ninh mạng máy tính, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  4. 16.3.1 Các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh mạng, chẳng hạn như xâm nhập bất hợp pháp vào mạng của người khác, can thiệp vào các chức năng bình thường của mạng của người khác và ăn cắp dữ liệu mạng.

   16.3.2.Cung cấp các chương trình và công cụ được sử dụng đặc biệt để xâm nhập mạng, can thiệp vào các chức năng mạng bình thường và các biện pháp bảo vệ, ăn cắp dữ liệu mạng và các hoạt động khác gây nguy hiểm cho an ninh mạng.

   16.3.3 Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xúc tiến quảng cáo, giải quyết thanh toán và các hỗ trợ khác trên cơ sở bạn đã biết rằng những người khác đang tham gia vào các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh mạng.

   16.3.4 Sử dụng dữ liệu trái phép hoặc truy cập các máy chủ / tài khoản trái phép.

   16.3.5 Truy cập vào mạng máy tính công cộng hoặc các hệ thống máy tính khác mà không được phép và xóa, sửa đổi hoặc thêm thông tin được lưu trữ.

   16.3.6.

   16.3.7 Cố gắng can thiệp, làm gián đoạn hoạt động bình thường của dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó, cố tình phát tán các chương trình độc hại hoặc vi rút và các hành vi khác làm gián đoạn và can thiệp vào các dịch vụ thông tin mạng bình thường.

   16.3.8. Tên gói dữ liệu TCP / IP giả mạo hoặc một phần của tên.

   16.3.9 Kỹ sư đảo ngược, lắp ráp ngược, biên dịch hoặc cố gắng tìm mã nguồn của phần mềm.์

   16.3.10 Đăng ký tốt tài khoản Hotlive, bao gồm nhưng không giới hạn số lượng tài khoản thường xuyên và lớn.

   16.3.11. Vi phạm pháp luật và các quy định, điều khoản dịch vụ, chính sách, quy định của Hotlive, v.v. và các hành vi khác xâm phạm đến quyền hợp pháp của người khác.

   16.3.12.Dưới bất kỳ trường hợp nào, nếu Hotlive có lý do để tin rằng bất kỳ hành động nào của bạn vi phạm hoặc có thể vi phạm thỏa thuận trên, Hotlive có thể độc lập đánh giá và giải quyết vấn đề đó, và có quyền chấm dứt ứng dụng bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước thông báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  5. 16.4.Bạn không được giúp đỡ, khuyến khích, phối hợp hoặc đại diện cho những người dùng dịch vụ Hotlive khác (bao gồm cả người dùng và người phát sóng trực tiếp) để yêu cầu Hotlive vi phạm các điều khoản dịch vụ Hotlive (bao gồm cả thông số kỹ thuật này) hoặc yêu cầu đối xử đặc biệt đối với người phát sóng trực tiếp, Cho dù bạn thực hiện yêu cầu nói trên thông qua liên hệ trực tiếp với dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó
  6. 16.5.Bạn không được vu khống, bắt nạt, lạm dụng, quấy rối, đe dọa, ép buộc hoặc giả danh là người dùng của các dịch vụ Hotlive khác và phần mềm / trang web của họ và nhân viên của các công ty thuộc tập đoàn Hotlive Entertainment dưới bất kỳ hình thức nào như đồ họa, lời nói hoặc cơ thể. Bất kể bạn có thực hiện biểu hiện nói trên thông qua dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó hay không.
  7. 16.6.Bạn không được giúp đỡ, khuyến khích, phối hợp hoặc làm đại diện cho những người sử dụng dịch vụ Hotlive khác (bao gồm cả người dùng và người phát sóng trực tiếp) để can thiệp hoặc thao túng dịch vụ Hotlive và các hoạt động liên quan đến phần mềm / trang web của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng , v.v.)) Tiến trình và kết quả. Nếu bạn vi phạm các quy định nêu trên và bị nghi ngờ đánh bạc hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác, bạn sẽ phải chịu các trách nhiệm pháp lý có liên quan.
 17. 17. Đặc tả nội dung thông tin

  1. 17.1.Nội dung bạn xuất bản bằng dịch vụ Hotlive bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, ảnh, video, âm thanh, v.v. (ví dụ: đăng ảnh, phát sóng trực tiếp, video ngắn, v.v.). Bạn nên có ý thức tuân thủ pháp luật và các quy định, thuần phong mỹ tục xã hội liên quan đến nội dung bạn đăng tải, nếu không Hotlive sẽ có những biện pháp xử lý tương ứng ngay lập tức.
  2. 17.2.Bạn không xuất bản nội dung sau:
  3. 17.2.1.Khắc phục an ninh quốc gia và làm lộ lọt bí mật nhà nước.

   17.2.3 Kích động phân biệt đối xử và thù hận trong khu vực.

   17.2.4.Tạo hoặc tung tin đồn, thông tin lừa đảo, thông tin sai sự thật, gây rối trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội.

   17.2.5 Truyền bá hoặc phổ biến nội dung tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc tiếp tay cho tội phạm.

   17.2.6 Gây nguy hiểm cho an ninh Internet, sử dụng Internet để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

   17.2.7.Kiểm tra hoặc đe dọa người khác bằng hình ảnh, lời nói hoặc biểu hiện thể chất.

   17.2.8. Truyền bá ngôn ngữ xấu, gây tổn hại đến trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.

   17.2.9. Những thứ này thực hiện các cuộc tìm kiếm trên da người hoặc liên quan đến quyền riêng tư, thông tin cá nhân hoặc dữ liệu của người khác.

   17.2.10. Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tên, quyền chân dung, quyền danh tiếng, quyền riêng tư, quyền đại lý, quyền nhãn hiệu, bản quyền, các quyền sở hữu trí tuệ khác, v.v.).

   17.2.11.Đăng, phân phối, truyền, phát sóng, phát sóng công khai hoặc hiển thị theo bất kỳ cách nào khác ở chế độ riêng tư, nhượng quyền, độc quyền, xúc phạm, đe dọa, bạo lực, kích động bạo lực, ảnh khỏa thân, phân biệt đối xử, bất hợp pháp, Hận thù, quấy rối, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc tình dục tài liệu gợi ý, văn bản, tệp, thông tin, tên người dùng, hình ảnh, bản vẽ, tranh ảnh, sơ đồ, ảnh, phác thảo, âm thanh và video clip, âm thanh, tác phẩm âm nhạc, bài viết, liên kết hoặc bất kỳ nội dung nào khác.

   17.2.12.Quảng cáo thương mại lan rộng hoặc thông tin gạ gẫm thương mại tương tự, thông tin tiếp thị quá mức và thư rác.

   17.2.13. Chụp ảnh hoặc ghi hình người khác một cách bí mật mà không được sự cho phép của họ, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác.

   17.2.14. Chứa nội dung khủng khiếp, bạo lực, đẫm máu, cực kỳ nguy hiểm hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người biểu diễn hoặc những người khác, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

   17.2.15.Bất kỳ nội dung bạo lực và / hoặc tự làm hại bản thân.

   17.2.16.Bất kỳ nội dung nào đe dọa đến tính mạng và sức khỏe hoặc sử dụng thiết bị nguy hiểm như súng và dao để gây nguy hiểm đến quyền cá nhân và / hoặc tài sản của bản thân hoặc người khác.

   17.2.17.Khuyến khích hoặc xúi giục người khác tham gia vào các hoạt động nguy hiểm hoặc bất hợp pháp có thể gây thương tích cho cá nhân hoặc gây tử vong.

   17.2.18. Cảnh liên quan đến cái chết: xác chết, mẫu vật, cảnh giết người.

   17.2.19.Sử dụng ảnh bị mờ hoặc bị thay đổi không thể xác định danh tính của bạn.

   17.2.20 Chỉnh sửa ảnh hoặc văn bản của người khác, thêm hoặc xóa các từ / ký hiệu / thông tin, v.v. làm hỏng hình ảnh của người khác hoặc gây ra các nhận xét tiêu cực.

   17.2.21.Bạn không được sử dụng dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó để cung cấp dịch vụ tình dục, mua hoặc bán hàng hóa bất hợp pháp như ma túy (ngay cả khi ma túy hợp pháp trong khu vực của bạn) và bất kỳ loại dịch vụ nào khác. Hàng hóa bất hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở: hàng vi phạm bản quyền, súng, thuốc lá và rượu, động vật sống, v.v.

   17.2.22.Bạn không được phép bán sản phẩm thông qua dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó, nhưng những người đã hợp tác chính thức với Hotlive không bị giới hạn điều này.

   17.2.23.Bạn không được khuyến khích hoặc lôi kéo người dùng dịch vụ Hotlive sử dụng các thương hiệu dịch vụ phát sóng trực tiếp / video ngắn khác thông qua dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó.

   17.2.24.Bạn không được tạo hoặc tải lên các tin nhắn thương mại hoặc quấy rối trái phép (chẳng hạn như thư rác) cho bất kỳ dịch vụ Hotlive nào và người dùng phần mềm / trang web của nó.์

   17.2.25.Bạn không được truyền bất kỳ loại sâu máy tính, vi rút máy tính, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hoặc mã độc hại khác, hoặc can thiệp, làm gián đoạn, quá tải hoặc làm hỏng dịch vụ Hotlive bình thường và hoạt động, bảo mật và bí mật của phần mềm / trang web theo bất kỳ cách nào khác Hoặc giao diện.

   17.2.26.Bạn không được thay đổi, chỉnh sửa hoặc thay đổi chức năng, tính toàn vẹn và / hoặc giao diện dịch vụ của dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó, hoặc tạo các tác phẩm phái sinh, bẻ khóa hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của chúng tôi hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Nó cũng không được phép sử dụng phần mềm plug-in, mã hóa ngược hoặc bất kỳ cách nào không phù hợp để sử dụng dịch vụ Hotlive.

   17.2.27.Bạn không được tạo, thay đổi, chỉnh sửa hoặc thay đổi các trang web hoặc ứng dụng di động khác nhằm ngụ ý không đúng rằng chúng được liên kết với Dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó hoặc với các công ty của Hotlive Entertainment Group.

   17.2.28.Bạn không được hạn chế hoặc cố gắng hạn chế các dịch vụ Hotlive khác và người dùng phần mềm / trang web của nó sử dụng dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó theo bất kỳ cách nào, hoặc can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào các dịch vụ Hotlive khác và người dùng phần mềm / trang web của họ 'kinh nghiệm sử dụng.

   17.2.29.Bạn không được giúp đỡ hoặc khuyến khích bất kỳ ai vi phạm bất kỳ Điều khoản dịch vụ nào của Hotlive (bao gồm cả đặc điểm kỹ thuật này) và / hoặc các điều khoản khác do các công ty của Hotlive Entertainment Group ban hành.

  4. 17.3.Chúng tôi có thể (nhưng không bắt buộc) phải xem xét trước và / hoặc giám sát tài khoản Hotlive của bạn, các hoạt động liên quan của nó và / hoặc nội dung bạn xuất bản trên hoặc thông qua dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó (sau đây gọi là "bạnn xuất bản Nội dung ").
  5. 17.4.Nếu chúng tôi tin rằng nội dung đã xuất bản của bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ Hotlive (bao gồm cả thông số kỹ thuật này), bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền tuyệt đối xóa, xóa, hủy và có hoặc không cần thông báo trước. Chỉnh sửa, thay đổi, sửa đổi và / hoặc chặn tài khoản Hotlive của bạn và / hoặc tất cả hoặc một phần nội dung đã xuất bản của bạn.
  6. 17.5.Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bạn xuất bản và / hoặc sự tương tác của bạn với các dịch vụ Hotlive khác và người dùng phần mềm / trang web của nó, cho dù đó là trực tuyến hay ngoại tuyến. Bạn đồng ý rằng các công ty của Hotlive Entertainment Group không chịu trách nhiệm về các hành động của bất kỳ dịch vụ Hotlive nào và người dùng phần mềm / trang web của nó; nhưng nếu chúng tôi cho rằng phù hợp, chúng tôi có thể tham gia vào bạn và các dịch vụ Hotlive khác và người dùng phần mềm / trang web của họ Tranh cãi.
 18. 18. thông số kỹ thuật sử dụng dữ liệu

  1. 18.1 Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Hotlive, bạn không được phép tự mình thực hiện những việc sau đây hoặc bằng cách ủy quyền, cho phép hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung thông tin trong dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó:
  2. 18.1.1 Sao chép, đọc và sử dụng nội dung thông tin của dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó cho mục đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quảng bá, tăng lượng đọc và lượng duyệt.

   18.1.2 Chỉnh sửa, phân loại và sắp xếp trái phép nội dung thông tin của Hotlive và phần mềm / trang web của nó và hiển thị nó trên các kênh khác với trang nguồn của Hotlive và phần mềm / trang web của nó.

   18.1.3 Áp dụng bất kỳ hình thức phương pháp nhận dạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dấu đặc biệt, mã đặc biệt, v.v., để tự hoặc hỗ trợ bên thứ ba tạo lưu lượng truy cập, hướng dẫn, chuyển giao, chiếm quyền điều khiển, v.v. đối với thông tin hoặc nội dung của dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó có ảnh hưởng.

   18.1.4.Các hành vi khác nhằm lấy nội dung thông tin của dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó một cách bất hợp pháp.

  3. 18.2. Với sự cho phép bằng văn bản của Hotlive, việc bạn chia sẻ và chuyển tiếp thông tin cũng như nội dung của dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó cũng phải tuân theo các thông số kỹ thuật sau:
  4. 18.2.1 Đối với việc thu thập, thống kê và thu nhận các cụm từ tìm kiếm có liên quan, tỷ lệ truy cập, phân loại, lượng tìm kiếm, tỷ lệ nhấp, lượng đọc và các thông tin liên quan khác, thông tin trên sẽ không được công bố hoặc cung cấp theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hotlive, Rò rỉ cho bất kỳ người thứ ba nào.

   18.2.2 Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với các trang nguồn của dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó, bao gồm nhưng không giới hạn mục nhập liên kết trang chủ của dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó, cũng như bạn không thể thực hiện bất kỳ các thay đổi đối với dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó. Việc hiển thị trang nguồn bị cản trở bởi bất kỳ hình thức tắc, chèn, cửa sổ bật lên nào, v.v.

   18.2.3.Các biện pháp an toàn, hiệu quả và nghiêm ngặt sẽ được thực hiện để ngăn chặn nội dung thông tin của Hotlive và phần mềm / trang web của nó bị các nhà cung cấp bên thứ ba thu thập bất hợp pháp thông qua bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình "spider".

   18.2.4.Không được phép sử dụng nội dung của các tài liệu có liên quan cho các mục đích ngoài phạm vi cho phép bằng văn bản của Hotlive cho bất kỳ hình thức mua bán và sử dụng thương mại nào, hoặc tiết lộ, cung cấp hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.

   18.2.5 Hành động chia sẻ, chuyển tiếp hoặc sao chép nội dung thông tin của dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó cho bất kỳ bên thứ ba nào cũng sẽ tuân theo các quy định khác do Hotlive thiết lập cho mục đích này.

 19. 19. Chính sách quyền riêng tư của Hotlive

  1. 19.1 Chính sách này nêu rõ rằng bạn và Công ty TNHH Giải trí Hotlive (sau đây gọi là Hotlive), liên quan đến việc tải xuống, cài đặt, đăng ký, đăng nhập và sử dụng các dịch vụ Hotlive của bạn (tham khảo định nghĩa điều khoản)) Đối với các điều kiện liên quan và quyền và nghĩa vụ của dữ liệu cá nhân (tham khảo định nghĩa của điều khoản) được cung cấp cho Hotlive Group, vui lòng đọc kỹ để bảo vệ quyền lợi của mình. Bạn đăng ký tài khoản Hotlive lần đầu tiên và nhập trang web hiển thị "Điều khoản dịch vụ Hotlive". Nếu bạn tiếp tục đăng ký và đăng nhập để sử dụng dịch vụ Hotlive, điều đó có nghĩa là bạn hoặc người đại diện hợp pháp của bạn đã xem xét, hiểu và đồng ý với Điều khoản dịch vụ (Bao gồm thông số kỹ thuật người dùng, chính sách bảo mật, chính sách quyền sở hữu trí tuệ, tương tự bên dưới) , và sẵn sàng tuân thủ các điều khoản dịch vụ và chính sách nói trên. Ví dụ, ở Thái Lan, nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn nên được sự cho phép của người đại diện hợp pháp (ví dụ: cha mẹ, người giám hộ hợp pháp) để đăng ký tài khoản. Để đối phó với việc bạn vi phạm chính sách này hoặc mối đe dọa vi phạm, Hotlive có quyền xác định độc lập và chấm dứt ngay lập tức tất cả hoặc một phần dịch vụ được cung cấp tùy theo tình hình (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cảnh báo trước, ngừng xuất bản nội dung truyền tải, xóa truyền đã xuất bản Các biện pháp như hạn chế một phần hoặc tất cả các chức năng của tài khoản cho đến khi tài khoản bị đóng vĩnh viễn) và thực hiện các biện pháp pháp lý thích hợp. Hotlive có quyền thông báo kết quả xử lý, và có quyền quyết định nối lại toàn bộ hoặc một phần dịch vụ tùy theo tình hình thực tế. Các hồ sơ liên quan sẽ được lưu giữ đối với các hành vi bị nghi ngờ vi phạm, tội phạm hoặc các vi phạm pháp luật và quy định khác, và các cuộc điều tra sẽ được tiến hành với cơ quan có thẩm quyền và cơ quan bảo vệ nội dung mạng được chỉ định và hợp tác với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hotlive sẽ không trả lời nội dung đã xóa. Nếu chúng tôi vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn, bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng bạn không còn có thể lấy tất cả thông tin của mình thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả tiền vàng và tiền bản quyền trong tài khoản của bạn. Nếu bạn vi phạm chính sách này và gây ra khiếu nại hoặc kiện tụng, bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý và các chi phí liên quan.
 20. 20. Định nghĩaerm:

  1. 20.1.Dịch vụ Livelive: Dịch vụ Hotlive được đề cập trong các điều khoản dịch vụ này đề cập đến chương trình phát sóng trực tuyến trực tuyến, video trực tuyến và video trực tuyến do Hotlive cung cấp thông qua phần mềm dịch vụ (Ứng dụng Hotlive). Các dịch vụ Internet như mua sắm trực tuyến. Các công ty và người kế nhiệm của Hotlive Entertainment Group có quyền thực hiện các thay đổi đối với phần mềm và trang web nói trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đổi tên, thay đổi tên miền và thêm tên miền mới.
  2. 20.2.Hotlive Entertainment Group: đề cập đến tên chung của Hotlive và các chi nhánh của nó.
  3. 20.3 Dịch vụ.Hotlive và phần mềm / trang web của nó: tên chung của dịch vụ Hotlive, phần mềm dịch vụ Hotlive và trang web dịch vụ Hotlive.
  4. 20.4. Dữ liệu cá nhân: đề cập đến dữ liệu có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định một thể nhân cụ thể.
 21. 21. Quyền hạn thông báo việc thu thập thông tin cá nhân

  1. 21.1 Mục đích của việc thu thập dữ liệu cá nhân:
  2. 21.1.1. (090) Dịch vụ và quản lý khách hàng và khách hàng

   21.1.2. (148) Mua sắm trực tuyến và các dịch vụ thương mại điện tử khác

   21.1.3. (152) Quản lý các hoạt động quảng cáo hoặc kinh doanh

   21.1.4. (175) Điều tra, thống kê và phân tích nghiên cứu

  3. 21.2.Hotlive sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho mục đích cụ thể tại thời điểm thu thập, ngoại trừ các trường hợp sau:
  4. 21.2.1 Yêu cầu của cảnh sát / công tố viên / cơ quan tư pháp / thu thuế hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác dựa trên các thủ tục pháp lý.

   21.2.2. Sử dụng nó cho các mục đích khác với sự đồng ý bằng văn bản của bạn.

   21.2.3. Tuân thủ khác với các luật và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân có liên quan.

  5. 21.3 Các loại dữ liệu cá nhân:
  6. 21.3.1.Xác định cá nhân. Ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản được áp dụng bởi nền tảng trực tuyến, địa chỉ e-mail, số sê-ri chứng chỉ, v.v.

   21.3.2. Mô tả cá nhân. Ví dụ: tuổi, giới tính, ngày sinh, v.v.

  7. 21.4 Thời hạn, khu vực, đối tượng và phương thức sử dụng dữ liệu cá nhân:
   Khu vực dịch vụ Hotlive (toàn cầu) và tối đa là 2 năm sau khi kết thúc dịch vụ / hoạt động liên quan là khoảng thời gian nguyên tắc (hoặc khoảng thời gian có thể thay đổi tùy theo nhu cầu mục đích cụ thể ), dựa trên mục đích cung cấp mục đích mở ở trên và sau khi bạn đồng ý hoặc dựa trên hợp đồng Mối quan hệ, v.v., tuân thủ luật và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân có liên quan, được thu thập, xử lý, sử dụng và lưu trữ (bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ email, số điện thoại, tuổi, giới tính và Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà bạn chọn cung cấp) và sử dụng như sau:
  8. 21.4.1.Cung cấp các dịch vụ Hotlive và tiếp tục duy trì và cải tiến, bao gồm cả việc cung cấp các chức năng và nội dung bổ sung.

   21.4.2. Theo dõi các dịch vụ Hotlive, trả lời nhận xét, câu hỏi và nhu cầu của bạn, đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng.

   21.4.3.Đối với dịch vụ Hotlive, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo kỹ thuật, cập nhật phiên bản, cảnh báo và dịch vụ an toàn cũng như thông tin hoạt động cho bạn.

   21.4.4.Cung cấp cho bạn các khuyến mại về phát sóng trực tuyến trực tuyến, video trực tuyến, mua sắm trực tuyến và các dịch vụ mạng khác do Hotlive cung cấp thông qua phần mềm dịch vụ (Ứng dụng Hotlive) Hotlive Entertainment Group Co., Ltd. News.

   21.4.5 Sử dụng giám sát hoạt động và phân tích dữ liệu của Dream Service, lưu hồ sơ giao dịch và đàm phán thương lượng.

  9. 21.5 Bạn có thể chọn các mục thông tin cá nhân mà bạn muốn cung cấp, nhưng khi thông tin không đủ hoặc không chính xác, Hotlive sẽ không thể cung cấp các dịch vụ tương ứng, thông báo, cập nhật, thông tin hoạt động, thông tin khuyến mãi, ưu đãi, v.v.
  10. 21.6 Hỏi, đọc, sao chép, bổ sung, chỉnh sửa, ngừng thu thập / xử lý / sử dụng, xóa dữ liệu cá nhân
  11. 21.7 Đối với dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho Hotlive, bạn phải liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Hotlive để thực hiện các quyền sau (ngoại trừ việc Hotlive có thể từ chối yêu cầu của bạn khi tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân có liên quan).

   21.7.1 Yêu cầu cung cấp hoặc sửa chữa.

   21.7.2. Yêu cầu dừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng nó.

   21.7.3. Yêu cầu xóa

 22. 22.Hotlive chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba

  1. 22.1.Bạn đồng ý rằng bạn cung cấp hoặc xuất bản thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, email, v.v. để đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó để cho phép các công ty thuộc tập đoàn Hotlive Entertainment, các công ty kế thừa và các Hotlives phê duyệt công ty phải cùng nhau sử dụng để duy trì chất lượng dịch vụ, sự phong phú và an toàn của Hotlive. Để tránh nghi ngờ, bạn đồng ý rằng các hoạt động của bạn để xuất bản, sửa đổi và xóa nội dung trên Dream Service và phần mềm / trang web của nó phải được đồng bộ hóa với hàng loạt phần mềm khách hàng và trang web (nếu có) do các công ty nói trên vận hành. Người chịu trách nhiệm quản lý các thông tin cá nhân nói trên là Hotlive.
  2. 22.2 Các nhà cung cấp bên thứ ba: Để cung cấp cho bạn các dịch vụ hiệu quả hơn, hoạt động phong phú hơn và quản lý dữ liệu an toàn hơn, Hotlive sẽ ủy thác cho các bên thứ ba chuyên nghiệp (ví dụ: công ty vận chuyển hàng hóa, ngân hàng, công ty tiếp thị quan hệ công chúng, công ty an ninh vốn, v.v. ., sau đây được gọi là "nhà cung cấp bên thứ ba") thực hiện các dịch vụ và hoạt động như vậy, do đó, nhà cung cấp bên thứ ba cần liên hệ, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn cũng đồng ý rằng khi Hotlive cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba theo các quy định đã nêu ở trên, nó bao gồm các bên thứ ba nước ngoài bên ngoài quốc gia hoặc địa điểm của bạn.
  3. 22.3 Người dùng đồng ý và cho phép liên kết với một nhà cung cấp dịch vụ phần mềm thông tin bên thứ ba cụ thể thông qua các trang web "Hotlive Entertainment" và ủy thác thông tin cá nhân do người dùng cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ phần mềm thông tin bên thứ ba và trực tiếp phân bổ thù lao cần thiết cho hoạt động tài khoản. Việc sử dụng dịch vụ này có nghĩa là người dùng phải chấp nhận bao gồm nhưng không giới hạn "Tuyên bố về Quyền riêng tư" và "Chính sách Sử dụng Hợp pháp". Vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản.
  4. 22.4 Các thông tin ẩn danh khác: Khi bạn duyệt nội dung dịch vụ Hotlive trên Internet, Hotlive sẽ giữ lại các bản ghi liên quan sau do máy chủ thu thập hoặc do máy chủ tạo ra khi bạn duyệt hoặc truy vấn Internet:
  5. 22.4.1 Hồ sơ sử dụng: Khi bạn gửi hoặc nhận tin nhắn qua dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin tin nhắn, bao gồm thông tin về thời gian, ngày tháng, người gửi và người nhận. Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian sử dụng, địa chỉ IP, v.v.

   22.4.2 Thông tin thiết bị: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin thiết bị được sử dụng khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành và phiên bản, mã nhận dạng thiết bị, số điện thoại và thông tin mạng di động. Ngoài ra, với sự đồng ý của bạn, dịch vụ này có thể truy cập danh bạ điện thoại và các ứng dụng lưu trữ hình ảnh trong thiết bị của bạn để tạo điều kiện cho bạn sử dụng dịch vụ này.

   22.4.3 Thông tin vị trí: Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về vị trí thiết bị của bạn để tạo điều kiện cho bạn sử dụng dịch vụ này.

   22.4.4. Theo dõi dữ liệu: Chúng tôi sẽ sử dụng các công nghệ theo dõi dữ liệu khác nhau để thu thập thông tin nhằm giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình và trải nghiệm của bạn.

  6. 22.5. Dịch vụ Dream Dream có thể liên lạc với cá nhân bạn thông qua Cookie chỉ sau khi bạn đồng ý tiếp tục đăng nhập hoặc sau mỗi lần đăng nhập tương ứng. Hầu hết các trình duyệt chấp nhận cookie theo mặc định; tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn từ chối chấp nhận cookie. Bạn có thể chọn sửa đổi việc chấp nhận cookie của trình duyệt trong chức năng cài đặt của trình duyệt, bao gồm chấp nhận tất cả cookie, được thông báo khi cookie được đặt và từ chối tất cả cookie. Tôi đề nghị bạn ở đây: Khi bạn mua sắm trực tuyến hoặc sử dụng các dịch vụ trả phí, vui lòng bật Cookie để hoàn tất quá trình mua sắm.
  7. 22.6 Các trang web được liên kết với dịch vụ Hotlive cũng có thể lấy thông tin cá nhân của bạn. Đối với thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho các trang web được liên kết này, chính sách bảo mật được thiết lập bởi trang web được liên kết sẽ được áp dụng và Hotlive không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các trang web được liên kết đó.
  8. 22.7 Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng do những hạn chế về mặt kỹ thuật và các phương thức độc hại khác nhau có thể tồn tại, trong ngành dịch vụ mạng, ngay cả khi bạn cố gắng hết sức để tăng cường các biện pháp bảo mật, cũng không thể luôn đảm bảo an toàn 100% thông tin. Bạn cần hiểu rằng khi bạn truy cập dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó, có thể gặp sự cố (chẳng hạn như sự tấn công của hacker) do các yếu tố nằm ngoài phạm vi có thể kiểm soát của Hotlive. Vì vậy, bạn nên có những biện pháp tích cực để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của mình như thay đổi mật khẩu thường xuyên và không để lộ thông tin cá nhân như mật khẩu tài khoản của bạn cho người khác. Bạn hiểu rằng các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân do Hotlive cung cấp chỉ áp dụng cho dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó.
  9. 22.8.Bạn không được phép công bố thông tin cá nhân hoặc bí mật (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin thẻ tín dụng của bạn hoặc bất kỳ ai khác, thông tin tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, số an sinh xã hội, số bằng lái xe, số điện thoại không công khai hoặc e-mail).
  10. 22.9 Bạn đồng ý rằng Hotlive sẽ truyền, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại Thái Lan hoặc bất kỳ vị trí nào khác của các trung tâm xử lý dữ liệu thuê ngoài hoặc riêng của Hotlive.
  11. 22.10 Thông tin tài khoản: Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt tài khoản của mình trong Ứng dụng để cập nhật thông tin cá nhân của mình.
  12. 22.11. Thông báo đẩy: Hotlive hoặc các công ty thuộc Tập đoàn giải trí Hotlive sẽ gửi thông báo đẩy hoặc lời nhắc hệ thống đến thiết bị của bạn. Bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo trong cài đặt thiết bị của mình (iOS) hoặc thông qua Ứng dụng (Android).
 23. 23.Chính sách quyền sở hữu trí tuệ của Hotlive

  1. 23.1 Chính sách này quy định rằng giữa bạn và Công ty TNHH Giải trí Hotlive (sau đây gọi là Hotlive), liên quan đến dịch vụ Hotlive và thông tin trên phần mềm / trang web và việc bạn sử dụng dịch vụ Hotlive và hãy nhớ đọc kỹ để bảo vệ quyền và nghĩa vụ của bạn về quyền sở hữu trí tuệ / quyền sở hữu trí tuệ và nghĩa vụ của nội dung được xuất bản trên phần mềm / trang web (tham khảo định nghĩa của điều khoản). Bạn đăng ký tài khoản Hotlive lần đầu tiên và nhập trang web hiển thị "Điều khoản dịch vụ Hotlive". Nếu bạn tiếp tục đăng ký và đăng nhập để sử dụng dịch vụ Hotlive có nghĩa là bạn hoặc người đại diện hợp pháp của bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản sử dụng (Bao gồm thông số kỹ thuật người dùng, chính sách bảo mật, chính sách quyền sở hữu trí tuệ, tương tự bên dưới), và sẵn sàng tuân thủ các điều khoản dịch vụ và chính sách đã nói ở trên. Ví dụ, ở Thái Lan, nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn nên được sự cho phép của người đại diện hợp pháp (ví dụ: cha mẹ, người giám hộ hợp pháp) để đăng ký tài khoản. Để đối phó với việc bạn vi phạm chính sách này hoặc mối đe dọa vi phạm, Hotlive có quyền xác định độc lập và chấm dứt ngay lập tức tất cả hoặc một phần dịch vụ được cung cấp tùy theo tình hình (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cảnh báo trước, ngừng xuất bản nội dung truyền tải, xóa truyền đã xuất bản Các biện pháp như hạn chế một phần hoặc tất cả các chức năng của tài khoản cho đến khi tài khoản bị đóng vĩnh viễn) và thực hiện các biện pháp pháp lý thích hợp. Hotlive có quyền thông báo kết quả xử lý, và có quyền quyết định nối lại toàn bộ hoặc một phần dịch vụ tùy theo tình hình thực tế. Các hồ sơ liên quan sẽ được lưu giữ đối với các hành vi bị nghi ngờ vi phạm, tội phạm hoặc các vi phạm pháp luật và quy định khác, và các cuộc điều tra sẽ được tiến hành với cơ quan có thẩm quyền và cơ quan bảo vệ nội dung mạng được chỉ định và hợp tác với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hotlive sẽ không trả lời nội dung đã xóa. Nếu chúng tôi vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn, bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng bạn không còn có thể lấy tất cả thông tin của mình thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả tiền vàng và tiền bản quyền trong tài khoản của bạn. Nếu bạn vi phạm chính sách này và gây ra khiếu nại hoặc kiện tụng, bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý và các chi phí liên quan.
 24. 24. Định nghĩaerm:

  1. 24.1 Dịch vụ Livelive: Dịch vụ Hotlive được đề cập trong các điều khoản dịch vụ này đề cập đến chương trình phát sóng trực tuyến trực tuyến, video trực tuyến và video trực tuyến do Hotlive cung cấp thông qua phần mềm dịch vụ (Ứng dụng Hotlive). Các dịch vụ Internet như mua sắm trực tuyến. Các công ty và người kế nhiệm của Hotlive Entertainment Group có quyền thực hiện các thay đổi đối với phần mềm và trang web nói trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đổi tên, thay đổi tên miền và thêm tên miền mới.
  2. 24.2.Hotlive Entertainment Group: đề cập đến tên chung của Hotlive và các chi nhánh của nó.
  3. 24.3 Dịch vụ.Hotlive và phần mềm / trang web của nó: tên chung của dịch vụ Hotlive, phần mềm dịch vụ Hotlive và trang web dịch vụ Hotlive.
  4. 24.4 Nội dung và thông tin bạn xuất bản trên dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó: bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình phát sóng trực tiếp, bài đăng, ảnh và / hoặc video ngắn do bạn xuất bản và chia sẻ. Nếu thông tin bạn cung cấp trên dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó không được công bố và chia sẻ công khai, thông tin đó thuộc về thông tin cá nhân chưa được công bố của bạn. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của Hotlive.
  5. 24.5.Logo / Tên được Hotlive sử dụng: đề cập đến các thương hiệu của Hotlive bao gồm nhưng không giới hạn ở "Logo Hotlive", "Hotlive", "Hotlive Entertainment", "Hotlive Live", "Hotlive Live", "Hotlive" Bất kỳ đã đăng ký, nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc chưa đăng ký, biểu tượng công ty, tên công ty, kích thước phông chữ, sản phẩm được Hotlive sử dụng, bao gồm "Dream App", "Hotlive", "Hotlive, INC.", "Maji Yiqi", v.v. / Logo thương hiệu dịch vụ, sản phẩm / tên thương hiệu dịch vụ, tên website, tên miền hoặc bất kỳ biểu hiện nào khác thể hiện tính chủ quan của Hotlive và các sản phẩm, dịch vụ của Hotlive.
  6. 24.6.cho phép, và sử dụng bất kỳ phần nào. Nếu bạn muốn trích dẫn hoặc in lại phần mềm, chương trình hoặc nội dung trang web nói trên, trừ khi được pháp luật cho phép rõ ràng, bạn phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của Hotlive hoặc các chủ thể quyền khác theo quy định của pháp luật. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
  7. 24.7. Vui lòng không sử dụng riêng logo / tên được Hotlive sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào (tham khảo định nghĩa thuật ngữ). Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hotlive, bạn không thể hiển thị, sử dụng, ủy quyền hoặc đăng ký các nhãn hiệu đã đăng ký, v.v. của các biểu trưng / tên nói trên một mình hoặc trong bất kỳ sự kết hợp nào, hoặc thể hiện hoặc ngụ ý rằng bạn có quyền hiển thị, sử dụng hoặc cách khác có quyền giải quyết. Logo / tên nói trên. Nếu bạn vi phạm chính sách này và sử dụng các dấu hiệu / tên nói trên để gây thiệt hại cho Hotlive hoặc các bên thứ ba khác, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi trách nhiệm pháp lý và chi phí cho các hành động đó.
  8. 24.8 Liên quan đến nội dung và thông tin bạn xuất bản trên Dream Service và phần mềm / trang web của nó (tham khảo định nghĩa điều khoản), Hotlive Entertainment Group sẽ không tuyên bố sở hữu nội dung và thông tin bạn xuất bản và chia sẻ trên Dream Service và phần mềm của nó. quyền sở hữu trang web. Thay vào đó, bạn đồng ý:
  9. 24.9 Được cấp quyền toàn cầu, không độc quyền, không hạn chế, vô điều kiện, có thể chuyển nhượng, không hủy ngang và miễn phí bản quyền để lưu trữ hoặc quản lý nội dung và dữ liệu của các công ty bên thứ ba được Hotlive Entertainment Group, những người kế nhiệm và Hotlive công nhận.
  10. 24.10 Ủy quyền cho các công ty của Hotlive Entertainment Group, các công ty kế thừa và các công ty bên thứ ba được Hotlive công nhận là toàn cầu, không độc quyền, không giới hạn, dựa trên phúc lợi công cộng hoặc nhằm mục đích công khai, quảng bá hoặc vận hành các dịch vụ và phần mềm / trang web Hotlive. Quyền vô điều kiện, có thể chuyển nhượng, không thể hủy ngang và miễn phí bản quyền để chuyển thể, sản xuất các dẫn xuất, sao chép, chỉnh sửa, biên dịch, truyền tải công khai, sửa đổi, dịch, phát sóng công khai, xuất bản công khai, sàng lọc công khai, phân phối, phân phối, cấp phép lại và sử dụng Nội dung trong các cách khác và có thể ủy quyền các quyền nói trên cho những người khác trong phạm vi này.
  11. 24.11.Hotlive Các công ty thuộc tập đoàn giải trí, công ty kế thừa và các công ty bên thứ ba được Hotlive công nhận không có nghĩa vụ trả cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ mức giá hoặc khoản bồi thường nào hoặc trả cho việc sử dụng nội dung và tài liệu của bạn được xuất bản trên dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web Với bất kỳ giá nào. Để tránh nghi ngờ, bạn đồng ý rằng ủy quyền nói trên bao gồm việc sử dụng, tái tạo và hiển thị hình ảnh cá nhân, chân dung, tên, nhãn hiệu, thương hiệu, tên, biểu tượng và nhãn hiệu công ty (nếu có) mà bạn sở hữu hoặc được phép sử dụng và nhúng vào nội dung và mọi Quyền và giấy phép cho các thương hiệu, tài sản tiếp thị hoặc quảng cáo khác.
  12. 24.12.Bạn tuyên bố và đảm bảo với các công ty trực thuộc Hotlive Entertainment Group, những người kế nhiệm và các công ty bên thứ ba được Hotlive công nhận:
  13. 24.13.Bạn sở hữu quyền sở hữu nội dung mà bạn xuất bản trên hoặc thông qua dịch vụ Hotlive, hoặc có quyền cấp cho bạn quyền này và sự cho phép theo những cách khác để sao chép, chỉnh sửa, truyền tải công khai, sửa đổi, dịch và phát sóng công khai, Công khai xuất bản, trình chiếu công khai, phổ biến, phân phối và ủy quyền lại các tài liệu nội dung;
  14. 24.14. Nội dung được xuất bản và sử dụng trên hoặc thông qua dịch vụ Hotlive không vi phạm, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, cơ quan, công khai, bản quyền, nhãn hiệu và / hoặc các quyền sở hữu trí tuệ / tài sản trí tuệ khác quyền lợi;
  15. 24.15.Bạn đồng ý trả tất cả tiền bản quyền, phí và bất kỳ khoản thanh toán nào khác mà bạn phải chịu cho việc đăng nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ Mơ ước
  16. 24.16.Bạn cho phép các công ty và công ty kế thừa của Hotlive Entertainment Group thực hiện bảo vệ quyền nhân danh chính bạn hoặc bằng cách chỉ định các chuyên gia hoặc nhà cung cấp bên thứ ba cho nội dung của bạn được xuất bản trên Dream Service và phần mềm / trang web của nó, bao gồm nhưng không giới hạn để: giám sát Vi phạm, gửi thư bảo vệ quyền, kiện tụng hoặc trọng tài, hòa giải, hòa giải, v.v. và có quyền đưa ra quyết định về các vấn đề bảo vệ quyền và thực hiện chúng một cách độc lập. Bạn cũng đồng ý rằng các công ty và công ty kế thừa của Hotlive Entertainment Group có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng liên quan về quyền để thực hiện việc bảo vệ các quyền nói trên. Tránh sự nghi ngờ,
  17. 24.17.Bạn đồng ý hợp tác với Hotlive về việc xử lý các nguyên tắc vi phạm / quyền sở hữu trí tuệ như sau:
  18. 24.18.Khi chủ sở hữu quyền phát hiện ra nội dung bạn xuất bản trên dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó bị nghi ngờ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ / quyền sở hữu trí tuệ của họ, chủ sở hữu quyền phải cung cấp bằng chứng sơ bộ đủ để cho phép Hotlives xác định trí tuệ quyền sở hữu / quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp cho chủ thể quyền liên hệ Thông tin, báo cáo với bộ phận chăm sóc khách hàng của Hotlive.
  19. 24.19.Sau khi Hotlive nhận được báo cáo, nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về việc liệu người báo cáo có phải là chủ sở hữu quyền hay không, người báo cáo phải nộp giấy chứng nhận quyền ((ví dụ: thông tin đăng ký nhãn hiệu) hoặc tuyên bố (ví dụ: người báo cáo tuyên bố rằng Nội dung được báo cáo là đúng sự thật.
  20. 24.20.Hotlive sẽ xử lý các khiếu nại dựa trên thông tin được cung cấp bởi người cung cấp thông tin, bao gồm tên và email của người cung cấp thông tin (chủ thể quyền) và cung cấp thông tin đó cho người bị cáo buộc vi phạm (chẳng hạn như người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp) và thực hiện các biện pháp hợp lý để nhận từ Hotlive càng sớm càng tốt Xóa nội dung khỏi dịch vụ.
  21. 24.21. Dữ liệu cá nhân của người bị cáo buộc vi phạm (chẳng hạn như người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp) được quản lý theo chính sách bảo vệ quyền riêng tư của họ. Người cung cấp thông tin (chủ thể quyền) muốn lấy dữ liệu cá nhân của người bị cáo buộc vi phạm phải gửi đơn khiếu nại / khiếu nại đến cảnh sát / công tố viên / cơ quan tư pháp / thu thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. Hotlive sẽ tiếp nhận quyền Cơ quan hợp tác cung cấp thông tin cá nhân sau khi có yêu cầu bằng thủ tục pháp lý.
  22. 24.22. Nội dung do người sử dụng dịch vụ Hotlive công bố trên dịch vụ Hotlive và phần mềm / trang web của nó, nếu người cung cấp thông tin (chủ thể quyền) tuyên bố vi phạm quyền sở hữu trí tuệ / quyền sở hữu trí tuệ của họ, khi nội dung bị Hotlive xóa, nội dung đó không thể trả lời lại.
  23. 24.23. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ / quyền sở hữu trí tuệ của người khác: Nếu người bị buộc tội xâm phạm có hồ sơ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ / quyền sở hữu trí tuệ của người khác, Hotlive có quyền chấm dứt tất cả hoặc một phần dịch vụ được cung cấp cho người bị buộc tội xâm phạm.
  24. 24.24 Các phương thức báo cáo vi phạm bản quyền:
  25. 24.24.1.Nên báo cáo trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của Hotlive (không cần chữ ký điện tử) để được xử lý nhanh chóng.

   24.24.2.Nếu bạn cần sử dụng các phương pháp khác (ví dụ thông báo bằng giấy) để thông báo cho Hotlive, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin.

   24.24.3.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quyền sở hữu trí tuệ / chính sách sở hữu trí tuệ của Hotlive, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Hotlive.

 25. 25 Luật tiếp nhận, quyền tài phán và giải quyết tranh chấp

  1. 25.1 Phiên bản này của quy tắc sử dụng ứng dụng Hotlive (bao gồm điều khoản dịch vụ, thông số người dùng, chính sách bảo mật và chính sách quyền sở hữu trí tuệ) được áp dụng cho người dùng khi đăng ký tài khoản Hotlive. Nếu phiên bản tiếng Anh và phiên bản Thái Lan của các quy tắc sử dụng không nhất quán, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. Mọi tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu, khiếu nại, v.v. phát sinh từ việc người dùng tải xuống, cài đặt, đăng ký, đăng nhập và sử dụng Dịch vụ Hotlive sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật.